Kurs ASR24V

Global sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala begrepp inom global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt evidensbaserade interventioner och globala hälsopolicyprogram för att främja sexuell och reproduktiv hälsa
  • tillämpa olika disciplinära perspektiv, teorier och metoder som inkluderar genus- och jämställdhetsperspektiv inom ämnesområdet
  • ur ett rättighetsperspektiv analysera och diskutera hur sociala, ekonomiska, miljömässiga, beteendemässiga och politiska faktorer påverkar mödrars, barns och tonåringars hälsa, sexuellt överförbara sjukdomar, familjeplanering och abortvård
  • presentera och argumentera för vald design till ett forskningsprojekt och relatera till etik, mångfaldsfrågor och hållbarhet.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde och Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HLR
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig