Kurs SR3014

Förlossningsvård II, verksamhetsförlagd utbildning

13,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 5, 2023

Kursen övergripande mål är att den studerande med hög grad av systematik och kritiskt förhållningssätt kan tillämpa, ytterligare fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i ett hållbarhetsperspektiv utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom såväl normal som komplicerad förlossningsvård.


Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna

 • självständigt handlägga och vårda kvinnor under normal graviditet, förlossning och postpartumvård med stöd av evidensbaserad kunskap samt dokumentera vård enligt gällande bestämmelser
 • självständigt identifiera avvikelser från normal graviditet, förlossning och postpartumvård samt identifiera kvinnor och barn med särskilda behov av vård och stöd
 • analysera och värdera för- och nackdelar med olika behandlingsmöjligheter baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt i enlighet med lagstiftning, författningar och riktlinjer
 • initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard
 • kritiskt analysera och värdera hälsotillstånd samt planera, genomföra och utvärdera vårdinsatser vid såväl normal som komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård
 • med ett professionellt förhållningssätt informera, ge stöd och trygghet i dialog med kvinnan och närstående vid såväl normal som komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård samt vid samtalsstöd efter förlossning
 • aktivt delta i livsuppehållande behandling av kvinnor och barn
 • självständigt hantera medicinsk teknik inom barnmorskans ansvarsområde
 • med ett professionellt förhållningssätt, systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet baserat på kvinnans, barnets och närståendes behov
 • samverka i vårdprocessen inom och mellan yrkesgrupper, verksamheter, vårdgivare och myndigheter
 • visa självkännedom i tanke och handling, reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
Startar och slutar:
vecka 5, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Karlstad)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning 9 hp samt Gynekologisk och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning 9 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DS5
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 37, 2023

Kursen övergripande mål är att den studerande med hög grad av systematik och kritiskt förhållningssätt kan tillämpa, ytterligare fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i ett hållbarhetsperspektiv utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom såväl normal som komplicerad förlossningsvård.


Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna

 • självständigt handlägga och vårda kvinnor under normal graviditet, förlossning och postpartumvård med stöd av evidensbaserad kunskap samt dokumentera vård enligt gällande bestämmelser
 • självständigt identifiera avvikelser från normal graviditet, förlossning och postpartumvård samt identifiera kvinnor och barn med särskilda behov av vård och stöd
 • analysera och värdera för- och nackdelar med olika behandlingsmöjligheter baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt i enlighet med lagstiftning, författningar och riktlinjer
 • initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard
 • kritiskt analysera och värdera hälsotillstånd samt planera, genomföra och utvärdera vårdinsatser vid såväl normal som komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård
 • med ett professionellt förhållningssätt informera, ge stöd och trygghet i dialog med kvinnan och närstående vid såväl normal som komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård samt vid samtalsstöd efter förlossning
 • aktivt delta i livsuppehållande behandling av kvinnor och barn
 • självständigt hantera medicinsk teknik inom barnmorskans ansvarsområde
 • med ett professionellt förhållningssätt, systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet baserat på kvinnans, barnets och närståendes behov
 • samverka i vårdprocessen inom och mellan yrkesgrupper, verksamheter, vårdgivare och myndigheter
 • visa självkännedom i tanke och handling, reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
Startar och slutar:
vecka 37, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Karlstad
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning 9 hp samt Gynekologisk och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning 9 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EN8
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig