Anneli Strömsöe

Personlig presentation av Anneli Strömsöe

Docent medicinsk vetenskap
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd
Universitetslektor omvårdnad
Avdelningen för medicinska vetenskaper Institutionen för hälsa och välfärd

Som forskare och lärare har jag fokus på frågor inom akutsjukvård samt inom fysiologi. I min roll som proprefekt arbetar jag med att utveckla forskning och utbildning och att det går i linje med högskolans strategi. 

Andra profilsidor

Bakgrund

Under 1989 examinerades jag som sjuksköterska och vidare 1994 som anestesisjuksköterska och varit kliniskt aktiv sedan dess. 2006 erhöll jag magister inom vårdpedagogik. 2013 disputerade jag inom ämnet medicinsk vetenskap med avhandlingen Cardiopulmonary resuscitation in Sweden – yesterday, today and tomorrow. Mitt kliniska arbete har kombinerats med undervisning och forskning.

Undervisning

Jag undervisar i kurser inom anatomi/fysiologi, handledning av examensarbeten samt som examinator inom medicinsk vetenskap. Har tidigare haft programansvar inom specialistutbildning inom anestesisjukvård samt kursansvar i ett flertal kurser.

Forskning

Min forskning är inom akutsjukvård med inriktning inom medicinsk vetenskap. Den specifika forskningen handlar om registerforskning, personer som drabbats av oväntat plötsligt hjärtstopp såväl utanför som på sjukhus samt forskning inom prehospital sjukvård. Jag är huvudhandledare till två doktorander samt bihandledare till en doktorand.

Forskningsprojekt

Publikationer