Barnmorskelärare utbildas i Bangladesh

Sedan 2016 samarbetar Högskolan Dalarna med FN:s befolkningsfond (UNFPA) för att utveckla barnmorskeprofessionen i Bangladesh.

I samarbete med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och regeringen i Bangladesh erbjuder Högskolan Dalarna ett webbaserat magisterprogram för barnmorskelärare, speciellt utformat för Bangladesh.

Det långsiktiga målet är att minska mödra- och nyföddhetsdödlighet och sjuklighet i landet. Sedan starten år 2016 har 150 barnmorskelärare fått en magisterexamen i ämnet sexuell, reproduktiv perinatal hälsa. De har lärt sig att utvärdera, utveckla och förbättra kvalitet i barnmorskeutbildningen vid ett 40-tal lärosäten i Bangladesh.

Uppdrag att stärka barnmorskor i Bangladesh

Bangladesh har i dag drygt tusen barnmorskor på en befolkning med över 160 miljoner invånare. Landets mödradödlighet är 170 kvinnor på 100 000 förlossningar. Forskning visar att barn- och mödradödligheten sjunker där det finns kliniskt utbildade barnmorskor.

För att stärka högre utbildning har Högskolan Dalarna åter blivit utsedda att samarbeta med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och regeringen i Bangladesh.

Under åren 2023 till 2026 kommer Högskolan Dalarna att fokusera på att lämna över det som har byggts upp på ett hållbart sätt till Bangladesh. Följande uppdrag ingår:

  • Forskningsseminarier och seminarier med fokus på ledarskap
  • Barnmorskeledd vård
  • Grundläggande kunskaper i akut obstetrisk och nyföddhetsvård
  • Mentorskap i hur innehållet i utbildningsplaner och kursplaner kan implementeras
  • Stöd till kandidat och magisterutbildning i reproduktiv hälsa webbaserat och på plats på olika universitet i Bangladesh.
Senast granskad:
Kontakt
Kerstin Erlandsson
Professor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Universitetsadjunkt Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Senast granskad: