Forskningsprojekt

Solellaboratorium i Dalarna

Projekts syfte är att främja innovation och forskning inom solenergi och batteriteknik genom att bygga en avancerad laboratoriemiljö. Initiativet ska stödja företagens gröna omställning och stärka deras innovationsförmåga.

Beskrivning

Solenergi och batteriteknik är områden som växer snabbt och har en enorm potential att bidra till en hållbar framtid. Marknaden för solel har exploderat de senaste åren, och den har gått från att vara en marginell energikälla till att bli den snabbast växande i världen. Trots detta har Sverige halkat efter många andra europeiska länder när det gäller att utnyttja denna teknik, men nu tar vi stora steg för att komma ikapp. Särskilt i Dalarna ser vi en ökning av företag som arbetar med solenergi, men många av dessa företag saknar de resurser som krävs för att själva kunna testa och utveckla sina produkter.

Finansiärer

Projektöversikt
Projektansvarig
Projektperiod
2024-10-01 — 2027-09-30
Projektstatus
Planerade