Karriär, utveckling och avslut

I det här avsnittet finns information om anställningens olika faser och om olika vägar till kompetensutveckling.