Pension

Som anställd vid Högskolan Dalarna är tjänstepension en av dina förmåner.

Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren. Den är ett tillskott till din allmänna pension och innehåller också sjukförsäkring och efterlevandeskydd.

Hur stor din tjänstepension är avgörs av din lön, din ålder och hur länge du har arbetat.

Statens pensionsverk har mer information

Statens pensionsverk (SPV) sköter vår pensionsadministration – vänd dig dit när du har frågor om din tjänstepension.

Exempel på vad Statens pensionsverk kan hjälpa dig med:

  • Svara på alla frågor som rör dina tjänstepensionsförmåner, till exempel vad som gäller vid tjänstepension, delpension, förtida uttag, efterlevandepension och grupplivsförmåner.
  • Ge stöd och vägledning cirka sju månader innan du fyller 65 år. Du kan bland annat få hjälp med pensionsprognos, anställningshistorik och blankett för ansökan om pension.
  • Granska och uppdatera pensionsgrundande anställningsuppgifter för dig som är nyanställd.

Du är välkommen att kontakta SPV på 020-51 50 40 eller kundservice@spv.se.

Din allmänna pension hanteras av Pensionsmyndigheten.

Har du frågor om din allmänna pension kontakta Pensionsmyndigheten på 0771-776 776.

Webbseminarier om pension

För dig som statligt anställda finns det flera webbseminarier om du funderar kring din pension. Webbseminarier finns för olika målgrupper så kolla vilket som passar precis för dig.
Till höger på denna sida hittar du en länk till de webbseminarier som SPV erbjuder.

Löneväxling till pension

Du som arbetar minst 20 procent och är 23 år eller äldre kan avsätta en del av din månadslön till pension. Lägsta beloppet för löneväxling till pension är 500 kronor i månaden och ansökan görs i Primula.

Pengarna placeras hos den försäkringsgivare du valt för den valbara delen av din tjänstepension. Har du inte gjort något val placeras pengarna i Kåpan Valbar, utan återbetalningsskydd.

Tänk på att löneväxling kan vara mer eller mindre förmånligt – ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

Pension på deltid

Du som arbetar minst 50 procent kan ansöka om delpension från och med den månad du fyller 61 år. Detta under förutsättning att du har minst 10 års kollektivavtalad pensionsrätt. Delpension kan beviljas som längst till månaden före att du fyller 65 år.

Syftet med delpension är att behålla svårersättlig och värdefull kompetens till ordinarie pensionsavgång och underlätta kompetensöverföring.  

Du lämnar din ansökan i Primula. Ansökan går till din chef som skriver ett yttrande, därefter går ärendet vidare till en beredningsgrupp som fattar ett beslut. Beredningsgruppen sammanträder 2 gånger per år och sista ansökningsdag är 1 september respektive 1 februari varje år. Beslut fattas av beredningsgruppen tidigast 2 veckor efter sista ansökningsdag.

När du anger startdatum i sin ansökan skall detta vara minst 2 månader fram i tiden från 1 september respektive 1 februari. Detta för att SPV och arbetsgivaren ska kunna administrera eventuellt positivt beslut om delpension.

Pension på heltid

Innan du ansöker om pension kan det vara bra att göra en ekonomisk prognos och tänka igenom hur du vill ta ut din tjänstepension. Av tjänstepensionens tre delar får du vissa automatiskt, andra behöver du ansöka om.

Om du har rätt till förmånsbestämd ålderspension kommer Statens tjänstepensionsverk (SPV) att kontakta dig ungefär sju månader innan du fyller 65 år. Du får då frågan om du tänker fortsätta att arbeta eller gå i pension.

Om du vill gå i pension får du ett brev från SPV med information om vad du behöver göra för att ansöka. Väljer du istället att arbeta vidare får du samma fråga igen från SPV cirka sju månader innan du fyller 68 år. Du har idag rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder enligt lagen om anställningsskydd. Från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder.

Vill du gå i pension vid ett annat tillfälle, kontakta SPV.

Planerar du att gå i pension?

Meddela din chef i god tid.

Tänk också på att du behöver säga upp din anställning.

Senast granskad: