Egen uppsägning

Om du väljer att sluta din anställning finns det några saker att tänka på.

Du säger upp din anställning genom att meddela din chef och fylla i formuläret "Egen uppsägning" i Primula.

Uppsägningstid beror på anställningstid

Uppsägningen räknas från den dag då ärendet kommit in till Primula.

Om du är tillsvidareanställd och har varit anställd i mindre än ett år har du en månads uppsägningstid. Har du varit anställd i mer än ett år är din uppsägningstid två månader.

Under uppsägningstiden ska du sköta dina arbetsuppgifter precis som vanligt. 

Innan din tjänst avslutas ska du göra en genomgång av det material du skapat, där det som utgör allmän handling ska arkiveras. 

Återlämna låneutrustning

I samband med att du slutar ska du återlämna all utrustning som du har haft till låns, till exempel nycklar, passerkort, dator och mobil.

Slutlön månaden efter

Månaden efter det att du slutat din anställning får du en slutlön där ledigheter, övertid och liknande är summerat, registrerat och avslutat.

Senast granskad: