Plan för din kompetensutveckling

Högskolan Dalarna är en lärande organisation där alla har ansvar för att bidra till verksamhetens utveckling.

Individuell plan

Vilken kompetensutveckling som är aktuell för just dig är en diskussion du för med din närmaste chef. Samtalet dokumenteras i en individuell kompetensutvecklingsplan, som revideras minst en gång per år i samband med medarbetarsamtalet. Samtalet är viktigt för att tydliggöra hur du i din roll bidrar till verksamhetens mål, genom verksamhetsplanerna och ytterst högskolans strategi.

Mer information om medarbetarsamtalet

Utveckling på olika sätt

En viktig utgångspunkt är att lärande och utveckling kan ske på många olika sätt. Kompetensutveckling kan innebära att lära genom att pröva nya arbetsuppgifter, delta i ett internt projekt eller skugga en kollega. Det kan också innebära att delta vid seminarium, konferens eller att ingå i ett externt nätverk.

Att vara mentor eller adept kan också ge möjlighet till nya infallsvinklar och självinsikt. Det kan givetvis också handla om att ta del av mer formell utbildning i form av en kurs.

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad: