Medarbetarsamtal

En gång om året ska du ha ett medarbetarsamtal med din närmaste chef.

Medarbetarsamtalet ska vara strukturerat och väl förberett utifrån de mallar som finns.

Vad vill du – idag och imorgon?

Inför ditt medarbetarsamtal ska du bland annat fundera på hur du trivs med dina arbetsuppgifter, på vilka sätt du bidrar till högskolans mål och hur du skulle vilja utvecklas.

Om du är chef ska du vara beredd på att ge konstruktiv, individuell återkoppling och eventuella förslag på kompetensutveckling.

Tänk på att boka in samtalen i god tid så att det finns tid för förberedelser. Samtalen äger rum på våren.

Utvecklingsplanen visar vägen

Efter medarbetarsamtalet ska chef och medarbetare skriva ner en individuell utvecklingsplan. Planen ska sedan ligga till grund för arbetets inriktning det kommande året och följas upp vid nästa års medarbetarsamtal.

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad: