Akademisk meritering och karriär

Högskolan ser positivt på medarbetarnas kompetensutveckling. Här hittar du information om dina möjligheter till befordran och meritering.

Befordran till lektor eller professor

Du som tillsvidareanställd har möjlighet att pröva dina meriter för befordran från universitetsadjunkt till universitetslektor samt från universitetslektor till professor. Även annan tillsvidareanställd personal har möjlighet att söka befordran.

Ärenden om befordran påbörjas av avdelningschef. Förutom medarbetarens meriter ska även verksamhetens behov tas hänsyn till. Meritprövningen i samband med befordran sker idag genom extern granskning av sakkunnig och med utgångspunkt i samma bedömningsgrunder för vetenskaplig och pedagogiskt skicklighet som vid extern rekrytering.

För mer information om möjligheten till befordran Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (pdf)

Docentmeritering

Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen. Utbildnings- och Forskningsnämnden (UFN) får besluta om att disputerade lärare antas som oavlönad docent, om det bedöms vara till nytta för forskningen och utbildningen.

Den som önskar bli antagen som docent ska först rådgöra med berörd prefekt och ämnesföreträdare. Innan ärendet går vidare till personalberedningen genomförs en kollegial granskning vid institutionen.

För mer information om docentmeritering Regler för antagning av docent vid Högskolan Dalarna (pdf)

Pedagogisk karriärstege

Du som är anställd som lärare (adjunkt, lektor eller professor) eller som har pedagogiska arbetsuppgifter, till exempel bibliotekspersonal och IKT-pedagog, har möjlighet att ansöka om befordran till meriterad eller excellent lärare.

För mer information om den pedagogiska karriärstegen Pedagogisk karriärstege (pdf)

Senast granskad: