Jonas Tosteby

Personlig presentation av Jonas Tosteby

Vicerektor Utbildning
Avdelningen för stöd till ledning och styrning Verksamhetsstödet
Vicerektor Utbildning
Avdelningen för stöd till ledning och styrning Verksamhetsstödet