AI och medicinteknik i nytt samverkansprojekt

Högskolan Dalarna och Aspira Medical har inlett ett Knowledge Transfer Partnership (KTP)-projekt. Projektet syftar till att utveckla och genomföra en strategi- och affärsutvecklingsplan för en ny medicinteknisk apparat som använder artificiell intelligens för att administrera syrgas.

Apparaten, kallad O2matic, utnyttjar AI för att kontinuerligt och precisionsbaserat administrera syrgas i enlighet med patientens syremättnad. Den kan bland annat användas för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).  Syftet med produkten är att bidra till ökad patientsäkerhet och förbättrad vårdkvalitet inom hälso- och sjukvården.

– Vi är väldigt glada att vi har ett projekt som riktar sig direkt mot vårdsektorn, säger Marit Söderqvist, ansvarig processledare för KTP vid Högskolan Dalarna.

– En del av projektet är att integrera O2matic i den kliniska undervisningen för blivande sjuksköterskor vid Högskolan Dalarna. Genom detta initiativ får studenterna möjlighet att tidigt bekanta sig med den senaste medicinteknologin och förstå dess praktiska tillämpningar innan de går ut i verksamhetsförlagd utbildning. Projektet strävar också efter att skapa ytterligare vetenskapligt underlag för den framtida kliniska användningen av apparaten, säger Anneli Strömsöe, forskare vid institutionen för hälsa och välfärd samt projektets akademiska coach.

Patrik Borg, VD vid Aspira Medical, ser projektet som en möjlighet att knyta starkare band mellan näringslivet och akademin.

– Det är första gången Aspira Medical engagerar sig i ett samarbete med ett lärosäte som visar intresse för att integrera näringslivsperspektivet i utbildning, forskning och marknadsföring av medicinteknisk apparatur säger Elin Nygårds, KTP-projektledare vid Högskolan Dalarna och specialistutbildad sjuksköterska inom anestesi och intensivvård.

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Dalarna och Aspira Medical och pågår till slutet av sommaren 2024. Målet är att stärka både samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället samt kopplingen mellan akademin och näringslivet.

Om Knowledge Transfer Partnerships
KTP är samverkansmodell som innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering. Under projektet medverkar Högskolan Dalarna med en akademisk coach samt en coach från näringslivet. Detta möjliggör en värdefull samverkan som främjar kunskapsöverföring och konkreta tillämpningar av forskning i näringslivet.

 

Kontak
Anneli Strömsöe
Docent medicinsk vetenskap
Projektledare
Senast granskad:
Senast granskad: