Personlig presentation av Elin Nygårds

Projektledare
Knowledge Transfer Partnerships (KTP) Verksamhetsstödet

Kontakt