Ljungbergsfonden investerar närmare 11 miljoner kronor till Teknikerjakten vid Högskolan Dalarna

Det behövs mer kompetens inom naturvetenskap och teknik. Därför fortsätter Ljungbergsfonden satsningen inom området och investerar 10 850 000 kronor till projektet Teknikerjakten för perioden 2024-2027.

Teknikerjakten drivs av Högskolan Dalarna och är ett samarbetsprojekt mellan högskolan, Ljungbergsfonden, 2047 Science Center, Borlänge kommun och Falu kommun. Med hjälp av Teknikerjakten utvecklas och stärks intresset för naturvetenskap och teknik på alla stadier, från förskola till högskola. Satsningen innebär också inspiration och kompetensutveckling för lärare, samt att studenter på Högskolan Dalarna får genomföra unika teknikprojekt.

Målsättningen är att skapa intresse för de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsplatserna på regionens gymnasieskolor och Högskolan Dalarna. Projektet bidrar även till att utveckla allmänbildningen och att ge skolor möjlighet att arbeta med spetskompetens inom naturvetenskap och teknik. Dessutom ingår studie- och yrkesvägledning för att skapa målbilder och visa förebilder.

Om Ljungbergsfonden

Ljungbergsfonden är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Teknikerjakten finns även i Karlstad och Gävle.

Mer information

Teknikerjakten

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: