Johan Sonne

Personlig presentation av Johan Sonne

Projektledare
Institutionen för information och teknik

Projektledare för Teknikerjakten.