Bostadsgaranti för studenter

Studenter som antas till en utbildning vid Högskolan Dalarna blir nu garanterade en bostad. 
Representanter för bostadsgarantin.
Representanter för bostadsgarantin.

– Tillgången till bostäder är avgörande för att skapa en attraktiv studieort för studenter. Vi är därför mycket glada över att kunna erbjuda bostadsgaranti till våra studenter och göra deras övergång till studielivet smidigare, säger Johanna Strickert, ordförande för Dalarnas Studentkår.  

Bostadsgarantin är ett resultat av samverkan mellan Högskolan Dalarna, Dalarnas studentkår, Borlänge kommun, Falu kommun, Tunabyggen och Kopparstaden, som tillsammans bildar Student Dalarna. 2017 rådde bostadsbrist för studenter i Falun och Borlänge kommun. För att lösa bostadsbristen inrättades samverkansgruppen Student Dalarna.  

Huvudsyftet med studentbostadsgarantin är att erbjuda studenter trygghet när de söker bostad i samband med terminsstart. Garantin innebär att studenter säkerställs tillgång till en bostad även när utbudet av studentbostäder är begränsat.   

För att vara berättigade till garantin behöver studenter uppfylla vissa grundläggande kriterier. Dessa inkluderar att vara antagna till en utbildning på minst halvfart (15 högskolepoäng) per termin och att ha registrerat sig i bostadskön hos Kopparstaden och Tunabyggen. Garantin gäller för studenter som inte bor inom pendelavstånd och har minst en timmes enkel resväg till något av högskolans campus. 

Mer information om bostadsgarantin. 

Om Student Dalarna

Student Dalarna är en samverkansgrupp bestående av Dalarnas studentkår, Högskolan Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Tunabyggen, Kopparstaden, Region Dalarna och Dalarna Science Park.

Kontakt
Support
Senast granskad:
Senast granskad: