Hur skapar Leksands IF värde i Dalarna?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna och Leksands IF har inlett ett Knowledge Transfer Partnership (KTP) -projekt för att utforska effekterna och det värde som föreningen skapar i Leksand och Dalarna.
Max Véronneau Leksands IF
Leksands IF

Projektet kommer att genomföra en omfattande analys av olika aspekter av föreningens verksamhet, inklusive fördelar och utmaningar som Leksands IF genererar för sin omgivning. Utöver att fokusera på SHL-matcher kommer projektet även att inkludera aspekter som hockeyskolan, hockeygymnasiet, Leksands IF:s roll som företag samt föreningens sociala påverkan.

– Besöksnäringen i samband med herrlagets hemmamatcher är bara en del av bilden. Vi gräver djupare för att förstå hur föreningen bidrar till regionens tillväxt och hållbara utveckling, säger Anton Enberg, projektledare vid Högskolan Dalarna.

Projektet, en del av programmet Kompetenskraft Dalarna och medfinansierat av EU och Region Dalarna, förväntas pågå fram till våren 2024. Det stärker både samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället samt kopplingen mellan akademin och näringslivet.

Tobias Heldt, forskare vid högskolans Centrum för besöksnäringsforskning, (CeTLeR), understryker projektets synergier: "Det här projektet passar mig perfekt som akademisk coach, med tanke på min expertis inom samhällsekonomi och evenemang. Antons närvaro på vår arbetsplats har visat sig vara en win-win-situation för både projektet och vårt team."

Om Centrum för besöksnäringsforskning:

CeTLeR arbetar med att utveckla och förmedla kunskap om besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt. Genom utbildning och forskning samt en öppen dialog med berörda aktörer och intressenter skapas en hållbar besöksnäring.

CeTLeR - Centrum för besöksnäringsforskning

Om Knowledge Transfer Partnerships:

KTP är samverkansmodell som innebär att en nyutexaminerad akademiker på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering. Under projektet medverkar Högskolan Dalarna med en akademisk coach, oftast en forskare, samt en coach från näringslivet. Detta möjliggör en värdefull samverkan som främjar kunskapsöverföring och konkreta tillämpningar av forskning i näringslivet.

KTP - Knowledge Transfer Partnerships

För ytterligare information, kontakta:

Anton Enberg

Tobias Heldt

Isabell Ramström

Senast granskad:
Senast granskad: