Tobias Heldt

Personlig presentation av Tobias Heldt

Docent Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor nationalekonomi
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer