Tobias Heldt

Personlig presentation av Tobias Heldt

Docent Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle
Universitetslektor nationalekonomi
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Jag är verksam vid CeTLeR – Centrum för besöksnäringsforskning och bedriver tillämpad turismforskning utifrån beteendeekonomi. Jag undervisar inom Evenemangsturism och turismekonomi samt handleder på kandidat-, magister- och forskarnivå.

Andra profilsidor

Forskning

Jag bedriver tillämpad turismforskning med utgångspunkt i beteendeekonomin. Teman för min forskning är i dagsläget mobilitet i glesbygd; finansiering av rekreationsleder; klimatsmarta matval; hästnäringen. Jag använder fältexperiment och både enkät- och stora data, ofta knutna till GIS och samhällsplanering. Jag tillhör CeTLeR-lab och har medverkat i MIRANDA-verktygets utveckling, vilket används för turism- och infrastrukturplanering.  

Publikationer