Personlig presentation av Roger Melin

Universitetslektor filosofi
Filosofi Institutionen för kultur och samhälle
Fil dr
Filosofi Institutionen för kultur och samhälle

Nämnder

Ledamot i forskningsetiska nämnden

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Forskning

Publikationer