Kurs GFI282

Vetenskapligt tänkande och skrivande

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 23, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för forskningsprocessens innehåll och grunder som exempelvis källkritik, forskningsetik och forskaretik, argumentationsanalys och vetenskaplig analys
  • redogöra för begrepp och teorier inom kunskapsteori, vetenskapsteori och vetenskaplig metod samt visa förmåga att utifrån ett kritiskt perspektiv tillämpa dessa i förhållande till olika vetenskapliga områden och problem
  • reflektera över att vetenskapliga problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv, metoder och traditioner
  • kritiskt förhålla sig till vetenskapliga resultat, samt muntligen och skriftligen kommunicera på ett vetenskapligt sätt.

Extra information:

Kursens undervisning bedrivs under veckorna 23-25 och 33-34.

Startar och slutar:
vecka 23, 2024 - vecka 34, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3HVP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig