Kurs FI1040

Etik för idrottsledare

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 8, 2022

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikter i centrala moralfilosofiska begrepp, principer och normativa etiska teorier
  • etiskt problematisera och analysera idrott och ledarskap utifrån föreställningen om den moraliskt gode idrottsledaren.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, redogöra för och diskutera centrala etiska frågor och problem kopplat till idrott och ledarskap inom idrott, såsom till exempel doping, rättvisa, fair play och makt
  • söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor
  • inta ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt till etik och ledarskap inom idrotten, samt tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur
  • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till idrotten i allmänhet och idrottens ledarskap i synnerhet.
Startar och slutar:
v8, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V3A3W
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig