Kurs GPG33G

Självständigt arbete - VAL

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om och förmåga att kritiskt granska och problematisera olika modeller för och teorier om utvärdering och utvecklingsarbete i skolan
  • visa förmåga att utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter identifiera och formulera ett problemområde i den pedagogiska verksamheten som kan ligga till grund för utvecklingsarbete
  • visa förmåga att tillvarata egna och andras erfarenheter samt kritiskt granska och analysera dessa utifrån relevant forskning
  • visa förmåga att göra avvägningar utifrån forskningsetiska principer
  • visa förmåga att genomföra och presentera ett självständigt, problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsförankring, korrekt språk och struktur
  • visa förmåga att  kritiskt granska medstudenters arbeten och kunna ge konstruktiv kritik.
Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Antagen till VAL-utbildning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3G36
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Irma Vaarala