Kurs FI1031

Filosofi: Epistemologi och vetenskapsteori

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
  • grundläggande insikter i begrepp och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin
  • grundläggande kunskaper om forskningsprocessens innehåll
  • begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys
  • grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
  • förhålla sig reflekterande till problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin, samt göra enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin
  • på ett grundläggande sätt tillämpa olika vetenskapsteoretiska perspektiv på forskning och förhålla sig kritiskt till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metod
  • identifiera och avgränsa problemområden inom kunskapsteori och vetenskapsteori
  • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom ämnet filosofi
  • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3G4F
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig