Kurs GFI293

Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 51, 2024

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:

 • grundläggande insikter i begrepp och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin med speciellt fokus mot samhällsvetenskaperna
 • grundläggande kunskaper om forskningsprocessens innehåll
 • grundläggande förmåga att tillämpa kunskapsteori och vetenskapsteori på samhällsvetenskapliga problem
 • begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys
 • grundläggande insikter i att filosofiska och vetenskapsteoretiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmåga att:

 • förhålla sig reflekterande till samhällsvetenskapernas kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier, samt göra enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom samhällsvetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsteori
 • på ett grundläggande sätt tillämpa olika vetenskapsteoretiska perspektiv på forskning och förhålla sig kritiskt till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metod
 • identifiera och avgränsa problemområden inom samhällsvetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsteori
 • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom samhällsvetenskapens vetenskapsteori
 • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.
Startar och slutar:
vecka 51, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3KEC
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig