Kurs FI1028

Filosofi: Filosofi I

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
 • grundläggande insikter i den västerländska filosofins utveckling genom tiderna
 • begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier
 • grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner
 • grundläggande insikter i filosofisk metod
 • grundläggande teoretiska verktyg för att strukturera och konstruera argument och enklare logiska slutledningar.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
 • på ett grundläggande sätt förhålla sig reflekterande till, samt tillämpa centrala problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofi
 • identifiera och avgränsa problemområden inom filosofin och göra elementära analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom filosofin
 • inta ett kritiskt perspektiv till filosofiska problem
 • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom ämnet filosofi
 • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.


Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3C28
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig