Kurs FI1028

Filosofi: Filosofi I

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
 • grundläggande insikter i den västerländska filosofins utveckling genom tiderna
 • begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier
 • grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner
 • grundläggande insikter i filosofisk metod
 • grundläggande teoretiska verktyg för att strukturera och konstruera argument och enklare logiska slutledningar.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
 • på ett grundläggande sätt förhålla sig reflekterande till, samt tillämpa centrala problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom filosofi
 • identifiera och avgränsa problemområden inom filosofin och göra elementära analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom filosofin
 • inta ett kritiskt perspektiv till filosofiska problem
 • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom ämnet filosofi
 • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.


Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 23, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3HW6
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
13 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig