Kurs GPG2Z4

Utveckling och lärande - VAL

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om skolans värdegrund och samhällsuppdrag i relation till teorier om elevers utveckling och lärande,
 • visa kunskap om olika teoretiska perspektiv på utveckling och lärande samt visa förståelse för hur dessa perspektiv kan leda till olika förhållningssätt i den egna undervisningen,
 • visa kunskap om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda socioekonomiska och kulturella villkor,
 • visa förmåga att identifiera elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter, samt problematisera olika specialpedagogiska perspektiv i relation till elevers lärande,
 • visa förmåga att reflektera över olika digitala resursers möjligheter och begränsningar i den egna undervisningen
 • visa förståelse för digitala kulturer och sociala medier samt deras betydelse för ungdomars och vuxnas utveckling och lärande,
 • visa förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga texter och skriva vetenskapligt samt att kommunicera om elevers utveckling och lärande muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Antagen till VAL-utbildning
Anmälningskod:
HDA-V3FE2
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 35, 2023

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om skolans värdegrund och samhällsuppdrag i relation till teorier om elevers utveckling och lärande,
 • visa kunskap om olika teoretiska perspektiv på utveckling och lärande samt visa förståelse för hur dessa perspektiv kan leda till olika förhållningssätt i den egna undervisningen,
 • visa kunskap om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda socioekonomiska och kulturella villkor,
 • visa förmåga att identifiera elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter, samt problematisera olika specialpedagogiska perspektiv i relation till elevers lärande,
 • visa förmåga att reflektera över olika digitala resursers möjligheter och begränsningar i den egna undervisningen
 • visa förståelse för digitala kulturer och sociala medier samt deras betydelse för ungdomars och vuxnas utveckling och lärande,
 • visa förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga texter och skriva vetenskapligt samt att kommunicera om elevers utveckling och lärande muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Antagen till VAL-utbildning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FV2
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig