Kurs ARK262

Religion och våld i samtiden

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för förekomsten av olika fenomen under den senmoderna epoken som förstås som våld i religionens namn
  • redovisa en självständigt kritisk förståelse av relationen mellan religion och våld
  • diskutera och problematisera olika sätt att definiera religiösa meningssystem och kunna klassificera dem på olika sätt
  • tillämpa teorier om våld och religion på olika analytiska nivåer; såsom individuell (mikro), grupporienterad (meso) och samhällsövergripande nivå (makro)
  • kritiskt argumentera för tillämpbarheten i olika perspektiv på religion och våld, och informerat jämföra sociologiska, socio-ekonomiska, geopolitiska och religionspsykologiska perspektiv
  • kritiskt värdera och ranka olika teoretiska tolkningsmodeller gällande religiöst motiverad våldsutövning
  • redogöra för komplexiteten i ett pluralistiskt demokratiskt samhälle och diskutera värdet av åsiktsfrihet inklusive extrema åsikter liksom värdet av värderingspluralism.
Startar och slutar:
v13, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • 90 hp på grundnivå inom humaniora och/eller samhällsvetenskap, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3ASP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
1 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig