Utbildningsprogram LPGYA RELI

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolanReligion

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
300 högskolepoäng Grundnivå

Det är stor brist på lärare i hela landet. Om du utbildar dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare kommer du att få en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan förbereder för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. När du söker till programmet väljer du förstaämne medan valet av andraämne sker under utbildningen. Som andraämne kan du välja bild, engelska, historia, idrott & hälsa, matematik, modersmål: arabiska, svenska eller svenska som andraspråk.

Vid Högskolan Dalarna studerar du till lärare via nätet. Nätundervisningen ger dig möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via din dator. En till två gånger per termin träffas alla i Falun för obligatoriska campusträffar. Antalet campusträffar är beroende på vilket ämne eller vilken kurs du läser. Men programmet startar alltid med 2-3 campusförlagda introduktionsdagar i Falun.

Porträtt på ung man rakt framifrån. Han bär glasögon och har skägg.

Hej! Jag heter Fredrik, kommer från Arboga och har studerat Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasiet.

Jag har alltid vetat att jag ska bli lärare. Det låter lite klyschigt kanske, för jag tror verkligen inte att lärare är ett kall utan ett yrke som alla andra. Jag älskar att lära ut och att följa elevers inlärning. Jag valde ämneskombinationen religion/historia för att jag älskar att diskutera och det är ämnen jag själv brinner för. Ärlig talat tror jag att man blir en bättre lärare om man tycker om sina ämnen. Under utbildningen har jag också lagt till ämnet svenska som andraspråk.

Jag trivdes väldigt bra med min utbildning. Vi har bara varit 4-5 personer i min kärngrupp, alltså de som läste samma ämneskombination och började samma termin, men det har inte varit något problem. Under terminerna med utbildningsvetenskaplig kärna läser studenter med olika ämneskombinationer tillsammans och då får man en bredd som ger en nya perspektiv på de egna ämnena.

Jag kände att jag var lite för gammal för att studera på campus. Eftersom jag arbetade vid sidan av studierna hade jag inte heller möjlighet att åka till campus varje dag. Att Högskolan Dalarna har nätbaserade utbildningar med höga krav på deltagande spelade väldigt stor roll för mig.

Jag engagerade mig studentfackligt. Det har varit nyttigt för mig och nu när jag har börjat arbeta heltid så känner jag mig trygg och att jag har koll på mina rättigheter. Dessutom får man träffa studenter från hela landet.

Jag vill fortsätta göra det jag gör nu, arbeta med nyanlända på något sätt.

Som lärare har man stora möjligheter att påverka människors liv. Jag, som arbetar med nyanlända, ser ju mitt jobb som aktiv integration. Vi pratar om samhället, vi jobbar med uttal och språket.

Välj något som du tror att du kommer gilla. Jag tror att det är lätt att hamna fel om man bara går efter ingångslön eller antal timmar på arbetsplatsen. Om du kan se framför dig att du ska göra samma sak i många år, då är det kanske en bra idé att välja det. Man får inte heller glömma att det går att omskola sig (byta inriktning) efter några år. Många lärare blir duktiga projektledare, programledare, rektorer etc. Man är oftast inte "fast" bara for att man valde en viss utbildning när man var 19 år.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till Ämneslärarprogrammet sker via www.antagning.se under perioden 15 mars - 15 april.

Utbildningens innehåll

I programmet varvas ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna i religionsvetenskap ger dig bland annat kunskaper om kristendom och andra världsreligioner, livsåskådningar, etik, identitet och livsfrågor. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, lärande, undervisning, ledarskap, betygsättning samt sociala relationer. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs i regel vid en gymnasieskola i närheten av din hemort som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola. Då får du under handledning av skickliga VFU-lärare lära dig planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Programmets struktur – inriktning gymnasiet

Termin 300 högskolepoäng
T1 Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning
T2 Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning
T3 Religionsvetenskap III med didaktisk inriktning
T4 Pedagogiskt arbete 1 (inklusive VFU)
T5 Ämne 2
T6 Ämne 2
T7 Ämne 2
T8 Pedagogiskt arbete 2 (inklusive VFU)
T9 Pedagogiskt arbete 3 (inklusive VFU)
T10 Examensarbete i ämne 1 eller 2

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig i första hand möjlighet att arbeta med undervisning. En examen med inriktning mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan, i de ämnen som ingår i examen. Men en lärarutbildning är också en gedigen högskoleutbildning som kan öppna dörrar till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.

 


Senast granskad: