Göran Morén

Personlig presentation av Göran Morén

Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 2 Institutionen för lärarutbildning

Jag har arbetat med lärarutbildning i olika funktioner sedan 2001. Jag har en master i didaktik från Uppsala universitet och en filosofie licentiat i pedagogiskt arbete från Karlstads universitet. Jag är sedan 2018 programansvarig för Ämneslärarprogrammet och anställd i ämnet Pedagogiskt arbete.

Undervisning

Jag undervisar i kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan på lärarutbildningarna, företrädesvis Ämneslärarprogrammet.

Programansvar

Kursansvar

Forskning

Publikationer