Utbildningsprogram LPGYA

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
300 - 330 högskolepoäng Grundnivå

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras lycka och framgång i livet.

Det är stor brist på lärare i hela landet. Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare kommer du att få en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Nätundervisning med campusinslag

Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan förbereder för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. När du söker till programmet väljer du samtidigt förstaämne medan valet av andraämne sker under utbildningen. Läs mer om ämneslärare i Lärarutbildningsguiden.

Det är också möjligt att läsa till ämneslärare för årskurs 7-9 vid Högskolan Dalarna. Det är en utbildning med liknande innehåll och form men med något mer begränsat utrymme för ämnesstudier. På denna sida finns en jämförelse mellan programinriktningarna (pdf).   

Vid Högskolan Dalarna studerar du till lärare via nätet. Nätundervisningen ger dig möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via din dator. En till två gånger per termin träffas alla i Falun för obligatoriska campusträffar. Antalet campusträffar är beroende på vilket ämne eller vilken kurs du läser. 

Högskolan Dalarna erbjuder många ämnen i ämneslärarprogrammet. Läs mer om vilka ämnen det är.

Utbildningens innehåll

Ämneslärarprogrammet omfattar 300 högskolepoäng över 10 terminer. Utbildningen byggs upp av ämnes- och ämnesdidaktiska studier, pedagogiskt arbete, som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en gymnasieskola. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i pedagogiskt arbete förbereder för yrkesrollen som lärare.

Verksamhetsförlagd utbildning

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning ute på en skola, vanligtvis i närheten av hemorten. VFU utgör sammanlagt 20 veckor av utbildningen och kompletterar de teoretiska studierna.

Läs mer om VFU i Ämneslärarprogrammet

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig i första hand möjlighet att arbeta med undervisning. En examen med inriktning mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9, i gymnasieskola och i vuxenutbildning, i de ämnen som ingår i examen. Men en lärarutbildning är också en gedigen högskoleutbildning som kan öppna dörrar till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.

Läs mer om läraryrket på Skolverkets webbplats "För det vidare"

Programingångar

ingång bild
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång engelska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång franska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång historia
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång idrott och hälsa
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång kinesiska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång matematik
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång modersmål: arabiska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång religion
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång spanska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång svenska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång svenska som andraspråk
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
ingång tyska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
1
Programingångar utan tillfällen

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Göran Morén