Utbildningsprogram LPGYA

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
300 - 330 högskolepoäng Grundnivå

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras lycka och framgång i livet. 

Det är stor brist på lärare i hela landet. Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare kommer du att få en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Nätundervisning i små seminariegrupper

Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan förbereder för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. När du söker till programmet väljer du samtidigt förstaämne medan valet av andraämne sker under utbildningen. Läs mer om ämneslärare i Lärarutbildningsguiden.

Det är också möjligt att läsa till ämneslärare för årskurs 7-9 vid Högskolan Dalarna. Det är en utbildning med liknande innehåll och form men med något mer begränsat utrymme för ämnesstudier. På denna sida finns en jämförelse mellan programinriktningarna (pdf).   

Vid Högskolan Dalarna studerar du till lärare via nätet. Nätundervisningen ger dig möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via din dator. En till två gånger per termin träffas alla i Falun för obligatoriska campusträffar. Antalet campusträffar är beroende på vilket ämne eller vilken kurs du läser. Men programmet startar alltid med 2-3 introduktionsdagar i Falun.

Högskolan Dalarna erbjuder många ämnen i ämneslärarprogrammet. Läs mer om vilka ämnen det är. 

Porträtt på Fredrik, student på ÄmneslärarprogrammetHej! Jag heter Fredrik, kommer från Arboga och har studerat Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasiet.

Jag har alltid vetat att jag ska bli lärare. Det låter lite klyschigt kanske, för jag tror verkligen inte att lärare är ett kall utan ett yrke som alla andra. Jag älskar att lära ut och att följa elevers inlärning. Jag valde ämneskombinationen religion/historia för att jag älskar att diskutera och det är ämnen jag själv brinner för. Ärlig talat tror jag att man blir en bättre lärare om man tycker om sina ämnen. Under utbildningen har jag också lagt till ämnet svenska som andraspråk.

Jag trivdes väldigt bra med min utbildning. Vi har bara varit 4-5 personer i min kärngrupp, alltså de som läste samma ämneskombination och började samma termin, men det har inte varit något problem. Under terminerna med utbildningsvetenskaplig kärna läser studenter med olika ämneskombinationer tillsammans och då får man en bredd som ger en nya perspektiv på de egna ämnena.

Jag kände att jag var lite för gammal för att studera på campus. Eftersom jag arbetade vid sidan av studierna hade jag inte heller möjlighet att åka till campus varje dag. Att Högskolan Dalarna har nätbaserade utbildningar med höga krav på deltagande spelade väldigt stor roll för mig.

Jag engagerade mig studentfackligt. Det har varit nyttigt för mig och nu när jag har börjat arbeta heltid så känner jag mig trygg och att jag har koll på mina rättigheter. Dessutom får man träffa studenter från hela landet.

Jag vill fortsätta göra det jag gör nu, arbeta med nyanlända på något sätt.

Som lärare har man stora möjligheter att påverka människors liv. Jag, som arbetar med nyanlända, ser ju mitt jobb som aktiv integration. Vi pratar om samhället, vi jobbar med uttal och språket.

Välj något som du tror att du kommer gilla. Jag tror att det är lätt att hamna fel om man bara går efter ingångslön eller antal timmar på arbetsplatsen. Om du kan se framför dig att du ska göra samma sak i många år, då är det kanske en bra idé att välja det. Man får inte heller glömma att det går att omskola sig (byta inriktning) efter några år. Många lärare blir duktiga projektledare, programledare, rektorer etc. Man är oftast inte "fast" bara for att man valde en viss utbildning när man var 19 år.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till Ämneslärarprogrammet görs på webbsidan www.antagning.se från den 15 mars - 15 april för höstterminen och från den 15 september - 15 oktober för vårterminen.

Vårterminen 2019 startar följande programinriktningar: Historia, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk. 

Utbildningens innehåll

Ämneslärarprogrammet omfattar 300 högskolepoäng över 10 terminer. Utbildningen byggs upp av ämnes- och ämnesdidaktiska studier, pedagogiskt arbete, som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en gymnasieskola. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i pedagogiskt arbete förbereder för yrkesrollen som lärare.

Verksamhetsförlagd utbildning

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning ute på en skola, vanligtvis i närheten av hemorten. VFU utgör sammanlagt 20 veckor av utbildningen och kompletterar de teoretiska studierna.

Läs mer om VFU i Ämneslärarprogrammet

Programmets struktur, med VFU särskilt markerat (pdf)

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan

Termin 1 Ämne 1 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 2 Ämne 1 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 3 Ämne 1 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 4


Skolväsendets historia och samhällsuppdrag (a) 7,5 hp
Didaktik och ledarskap - inklusive VFU i ämne 1, 15 hp
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag (b) 7,5 hp
Termin 5 Ämne 2 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 6 Ämne 2 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 7 Ämne 2 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 8


Utveckling och lärande - inklusive VFU i ämne 2, 15 hp
Sociala relationer, konflikter och makt, 7,5 hp
Bedömning och betygsättning, 7,5 hp
Termin 9


Vetenskapsteori och utbildningsvet. forskning, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, ämne 1 och 2, 15 hp
Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp
Termin 10 Examensarbete - i antingen ämne 1 eller ämne 2, 30 hp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Länk till detaljerad programstruktur för gymnasiet (pdf).

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig i första hand möjlighet att arbeta med undervisning. En examen med inriktning mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9, i gymnasieskola och i vuxenutbildning, i de ämnen som ingår i examen. Men en lärarutbildning är också en gedigen högskoleutbildning som kan öppna dörrar till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.

Programinriktningar

Bild
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Engelska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Franska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Historia
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Idrott och Hälsa
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Kinesiska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Matematik
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Modersmål: arabiska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Religion
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Spanska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Svenska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Svenska som andraspråk
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
Tyska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.

1
Programinriktningar utan tillfällen
Senast granskad: