Ämnen i ämneslärarutbildningen vid Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna erbjuder många olika ämnen i ämneslärarutbildningen.

Vissa ämnen har start på hösttermin, andra på vårtermin. När ett ämne startar framgår av ämnesingångens programsida.

 • Svenska1
 • Svenska som andraspråk
 • Historia
 • Religion
 • Engelska
 • Franska
 • Spanska
 • Tyska
 • Kinesiska (endast gy)
 • Modersmål: arabiska
 • Idrott och hälsa
 • Bild
 • Matematik

Ämnena kan kombineras fritt med ett par restriktioner. Ej möjliga kombinationer av dessa ämnen2 är:

 • Bild med Idrott och hälsa
 • Moderna språk (fr, sp, ty, ki) med historia eller religion. (OBS – den restriktionen gäller bara gymnasiet)

1 Kan endast vara ämne 1, alltså det inom vilket man skriver examensarbete. Om man börjat med ett annat ämne och vill kombinera med svenska kan man skifta så svenska blir ”ämne 1”.
2 Förordningen ger ytterligare ett par restriktioner, men dessa berör inte ämnen vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad: