Ämnen i ämneslärarutbildningen vid Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna erbjuder många olika ämnen i ämneslärarutbildningen.

Vissa ämnen har start på hösttermin, andra på vårtermin1. När ett ämne startar framgår av ämnesingångens programsida.

 • Svenska2
 • Svenska som andraspråk
 • Historia
 • Religion
 • Engelska
 • Franska
 • Spanska
 • Tyska
 • Kinesiska (endast gy)
 • Idrott och hälsa (ämneskurserna är campusförlagda)
 • Bild (ämnet har lite mer campusförlagt, ca. fyra träffar per termin)
 • Matematik

Ämnena kan kombineras fritt med ett par restriktioner.

Ej möjliga kombinationer av dessa ämnen3 är:

 • Bild med Idrott och hälsa
 • Moderna språk (fr, sp, ty, ki) med historia eller religion. (OBS – den restriktionen gäller bara gymnasiet)

 

1 Ämnena matematik, idrott och hälsa och bild har inte sina kurser rullande varje termin vilket kan vara bra att veta när man väljer sitt andraämne. Ma 1, Id 1 och Bd 1 börjar alltid på vårterminen).

2 Om svenska ingår i kombinationen måste examensarbetet skrivas i svenska. (Annars är det fritt val).

3 Förordningen ger ytterligare ett par restriktioner, men dessa berör inte ämnen vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: