Utbildningsprogram LP79A

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 - 270 högskolepoäng Grundnivå

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras lycka och framgång i livet. 

Att vara ämneslärare i årskurs 7-9 är ett attraktivt yrke. Där möter du ungdomar i en spännande och dynamisk period i livet. Uppdraget kräver både gedigna ämneskunskaper och engagemang för ungdomars utveckling och lärande. Läs mer om ämneslärare i Lärarutbildningsguiden.

Det är stor brist på lärare i hela landet. Om du utbildar dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Nätundervisning i små seminariegrupper 

Ämneslärarprogrammet för årskurs 7-9 förbereder dig för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 90 högskolepoäng och ett andraämne om 60 högskolepoäng. När du söker till programmet väljer du samtidigt förstaämne medan valet av andraämne sker under utbildningen.

Det är också möjligt att läsa till ämneslärare för gymnasieskolan vid Högskolan Dalarna. Det är en utbildning med liknande innehåll och form men med något större utrymme för ämnesstudier. På denna sida finns en jämförelse mellan programinriktningarna (pdf).    

Vid Högskolan Dalarna studerar du till lärare via nätet. Nätundervisningen ger dig möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via din dator. En till två gånger per termin träffas alla i Falun för obligatoriska campusträffar. Programmet startar alltid med 2-3 introduktionsdagar i Falun.

Högskolan Dalarna erbjuder många olika ämnen i ämneslärarutbildningen. Läs mer om vilka ämnen det är.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till Ämneslärarprogrammet görs på webbsidan www.antagning.se från den 15 mars – 15 april för höstterminen och från den 15 september – 15 oktober för vårterminen.

Vårterminen 2019 startar följande programinriktningar: Historia, Matematik, Svenska och Svenska som andraspåk.

Utbildningens innehåll

Ämneslärarprogrammet omfattar 240 högskolepoäng över 8 terminer. Utbildningen byggs upp av ämnes- och ämnesdidaktiska studier och studier inom pedagogiskt arbete, som bland annat innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en högstadieskola. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i pedagogiskt arbete förbereder för yrkesrollen som lärare.

Verksamhetsförlagd utbildning

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning ute på en skola, vanligtvis i närheten av hemorten. VFU utgör sammanlagt 20 veckor av utbildningen och kompletterar de teoretiska studierna.

Läs mer om VFU i Ämneslärarprogrammet

Programmets struktur, med VFU särskilt markerat (pdf)

Ämneslärarprogrammets struktur inriktning åk 7–9

Termin 1 Ämne 1 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 2 Ämne 1 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 3
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag (a) 7,5 hp
Didaktik och ledarskap - inklusive VFU i ämne 1, 15 hp
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag (b) 7, 5 hp
Termin 4 Ämne 2 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 5 Ämne 2 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 6
Utveckling och lärande - inklusive VFU i ämne 2, 15 hp
Sociala relationer, konflikter och makt, 7,5 hp
Bedömning och betygsättning, 7, 5 hp
Termin 7

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning, ämne 1 och 2, 15 hp
Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp
Termin 8 Examensarbete - i antingen ämne 1 eller ämne 2, 30 hp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk till detaljerad programstruktur för årskurs 7-9 (pdf).

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig möjlighet att ansöka om lärarlegitimation och arbeta som lärare med undervisning. En examen med inriktning mot 7-9 ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 och 7-9, i de ämnen som ingår i examen. Men en lärarutbildning är också en högskoleutbildning på avancerad nivå som kan öppna dörrar till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.

Programinriktningar

Bild
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Engelska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Franska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Historia
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Idrott och Hälsa
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Matematik
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Modersmål: arabiska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Religion
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Spanska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Svenska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Svenska som andraspråk
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
Tyska
En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.

1
Programinriktningar utan tillfällen
Senast granskad: