Kurs SS3002

Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2019

I denna kurs behandlas teoretiska och metodologiska frågor samt aktuella forskningsresultat relaterade till flerspråkighet som fenomen och företeelse. Centrala teman i kursen är språk i användning, samhällsaspekter av språk, språkets roll för lärande och interaktion. Detta innebär att kursen fokuseras på metodologiska frågor relaterade till studium av processer och av komplexa företeelser och fenomen, så som språkattityder på grupp- och nationell nivå, klassrumsinteraktion, språkpolitiska processer och skriftspråksanvändning. Diskussion av vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor om studium av språk i relation till kontext och identitet liksom om språkanvändning i utbildning och arbetsliv sker inom kursens ram. Särskilt behandlas metodologiska och etiska frågor relaterade till etnografiskt inriktad forskning.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32HX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.