Kurs SS3002

Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa bred förståelse av området flerspråkighetsforskning såväl internationellt som nationellt
  • visa fördjupad förståelse av något avgränsat område inom flerspråkighetsforskningen
  • analysera aktuella forskningsresultat inom flerspråkighetsforskning relaterade till språkanvändning, samhällsaspekter och lärande i relation till de vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller de bygger på
  • visa god kännedom om metodologiska frågor av relevans vid studium av processer och komplexa företeelser och problem med fokus på flerspråkighet
  • visa god kännedom om etiska frågor, i synnerhet sådana som brukar vara aktuella i samband med kvalitativt inriktade forskningsmetoder
  • visa grundläggande kännedom om huvuddrag i etnografiskt inriktad språkforskning.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JET
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88