Kurs GSS2BZ

Skriftspråksutveckling i ett flerspråkigt perspektiv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande villkor för flerspråkig skriftspråksutveckling, såväl för vuxna som för barn och ungdomar
 • diskutera villkor för skriftspråksutveckling hos vuxna och ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att lära sig läsa och skriva
 • redogöra för några strategier för läsande och skrivande
 • beskriva svenska skriftspråket i ett kontrastivt perspektiv
 • redogöra för möjligheter för skriftspråksutveckling som fiktionstexter och digitala medier erbjuder
 • läsa och reflektera över en avhandling inom litteracitetsområdet
 • skriva en reflekterande rapport enligt vedertagna akademiska och skriftspråkliga normer.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet+ Engelska B.
  Eller: Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på Moderna språk - aktuellt språk steg 3
  (Områdesbehörighet 2/A2)
Anmälningskod:
HDA-H369C
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.