Personlig presentation av Marie Josefsson

Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag undervisar på grundutbildningen i svenska som andraspråk.

Undervisning

Jag undervisar i grundkurser i svenska som andraspråk. Jag håller även i kurser inom lärarutbildning med inriktning modersmål arabiska samt  kurser i nybörjarsvenska för internationella studenter.

 

Kursansvar