Personlig presentation av Marie Josefsson

Universitetsadjunkt svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk Institutionen för språk, litteratur och lärande

Jag undervisar på grundutbildningen i svenska som andraspråk samt inom lärarutbildningar vid Högskolan Dalarna. Jag håller även i nybörjarkurser i svenska för internationella studenter.