Utbildningsprogram LA46A

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad grundlärarutbildning för undervisning i årskurs 4-6. I utbildningen kombineras studier på 75 procent med arbete som lärare på halvtid. Den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på campus i Falun 1-2 dagar i veckan. Den skolförlagda delen av utbildningen är förlagd till en grundskola i regionen, där du arbetar som lärare under ledning av skickliga och erfarna lärare. Det ger dig möjlighet att relatera högskolestudierna till verksamheten på skolan samtidigt som du kan ta med dig erfarenheter från arbetet som lärare i studierna vid Högskolan.

Läs mer om hur du hittar din väg in i läraryrket i Lärarutbildningsguiden.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till denna inriktning av grundlärarprogrammet sker via antagning.se från den 15 februari - 15 mars. Observera att ansökningstiden till denna programinriktning sker innan den ordinarie ansökningsperioden till högskolan. Parallellt med anmälan till programmet på www.antagning.se ansöks om anställning vid en skola i någon av de kommuner som ingår i projektet. Kommunala kontaktpersoner för arbetsintegread lärarutbildning finns under denna länk.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.

Utbildningens innehåll

I den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap samtidigt som du arbetar som lärare och genomför verksamhetsförlagd utbildning på en skola. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Utbildningen förbereder dig för att undervisa i svenska, matematik och engelska samt i NO och teknik eller i SO-ämnena. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs vid den skola där du samtidigt tjänstgör som lärare under utbildningstiden. Under ledning av skickliga lärare får du bland annat lära dig planera, genomföra och utvärdera undervisning. Läs mer om programmets kurser och struktur.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i svenska, matematik och engelska samt i NO och teknik eller SO-ämnena. Efter kompletterande ämnesstudier kan grundlärarexamen ge behörighet att undervisa i högre årskurser. Efter minst tre års undervisningserfarenhet kan utbildningen byggas på, exempelvis med speciallärarutbildning eller specialpedagogisk utbildning. Läs mer om arbetsintegrerad KPU.


Senast granskad: