Utbildningsprogram LA46A

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6 arbetsintegrerad utbildning

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad grundlärarutbildning för undervisning i årskurs 4-6. I utbildningen kombineras studier på 75 procent med arbete som lärare på 50 procent. Den högskoleförlagda delen av utbildningen är campusförlagd till Falun 1-2 dagar i veckan, i vissa fall erbjuds även nätmöjlighet.

Parallellt med studierna arbetar du som lärare på en skola i regionen (läraraspirantstjänst). Det ger dig möjlighet att relatera högskolestudierna till verksamheten på skolan samtidigt som du kan ta med dig erfarenheter från arbetet som lärare i studierna vid högskolan.

Ansökan till denna inriktning av grundlärarprogrammet sker via antagning.se från den 17 februari - 16 mars. Observera att ansökningstiden till denna programinriktning sker innan den ordinarie ansökningsperioden till högskolan.

Parallellt som du söker till programmet behöver du även ansöka en av de läraraspirantstjänster som finns i kommunerna i regionen. Kontakta kommunernas kontaktpersoner för arbetsintegrerad lärarutbildning för ett samtal om anställning som lärare under utbildningen.

Läs också om de andra grundlärarprogrammen

Utbildningens innehåll

Utbildningen förbereder dig för att undervisa i svenska, matematik och engelska samt i NO och teknik eller i SO-ämnena. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Kontakt med arbetslivet

I den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap samtidigt som du arbetar som lärare i regionen. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i svenska, matematik och engelska samt i NO och teknik eller SO-ämnena.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den framtida arbetsmarknaden som lärare ser ljus ut! Om du idag satsar på en lärarutbildning kommer du om några år att ha goda möjligheter till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande yrke som ger dig möjlighet till nya utmaningar och glädjeämnen varje dag.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattande 240 högskolepoäng.

Studera vidare

Examen i grundlärarprogrammet öppnar dörren till forskarutbildning i Pedagogiskt arbete och andra studier på avancerad nivå.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning inom sex prioriterade forskningsprofiler för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. En av profilerna är Utbildning och lärande som bedriver forskning om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. 

Vilket resultat kan denna forskning bland annat leda till?

  • utbildning av lärare som kan väcka medvetenhet och engagemang för hållbar utveckling
  • utveckling av pedagogik för nätbaserat lärande gör kunskap tillgänglig för flera och stöder lärandet om inte minst hållbarhetsfrågor.
Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2020
Start v36
Studietakt
75%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3538
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
    Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
    Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
    (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig