Kurs GIH335

Entreprenörskap inom idrott och hälsa

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för innebörden av entreprenörskap inom idrott och hälsa
  • visa förmåga att använda de retoriska verktygen vid presentation av en affärsidé till olika målgrupper och genomföra denna presentation inom givna tidsramar
  • formulera en affärsplan med tillhörande budget inom området idrott och hälsa som är förankrad i vetenskapliga resultat där hänsyn tagits till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3G2L
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Tomas Carlsson