Personlig presentation av Jenny Isberg

Universitetslektor idrottsdidaktik
Avdelningen för idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd
Fil dr
Avdelningen för idrotts- och hälsovetenskap Institutionen för hälsa och välfärd

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer