Kurs GIH2WU

Fotbollstränare - inriktning senior- och elitförberedande ungdomsverksamhet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

  • redogöra för fysiologiska förmågors träningsbarhet hos ungdomar och vuxna
  • visa förmåga att utveckla ett testbatteri för att utvärdera individers fysiologiska status och funktionella teknik samt utvärdera samspelet mellan individer och lagdelar
  • använda matchanalysprogram med syfte att identifiera styrke- och utvecklingsområden hos såväl individer som laget
  • visa förmåga att anpassa träningsupplägg utifrån testresultat och matchanalys på såväl individ- som gruppnivå
  • visa förståelse för ledarskapets betydelse för individens och lagets idrottsliga prestation
  • redogöra för kostens och återhämtningens betydelse för träningsadaption och prestationsförmåga
  • praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta fotbollsrelaterade skador hos ungdomar och vuxna
  • redogöra för och praktiskt tillämpa relevant träning för att rehabilitera och/eller förebygga fotbollsrelaterade skador hos ungdomar och vuxna.
Startar och slutar:
vecka 45, 2024 - vecka 51, 2024
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3K7X
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Start vecka 15, 2025

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna:

· redogöra för fysiologiska förmågors träningsbarhet hos ungdomar och vuxna
· visa förmåga att utveckla ett testbatteri för att utvärdera individers fysiologiska status och funktionella teknik samt utvärdera samspelet mellan individer och lagdelar
· använda matchanalysprogram med syfte att identifiera styrke- och utvecklingsområden hos såväl individer som laget
· visa förmåga att anpassa träningsupplägg utifrån testresultat och matchanalys på såväl individ- som gruppnivå
· visa förståelse för ledarskapets betydelse för individens och lagets idrottsliga prestation
· redogöra för kostens och återhämtningens betydelse för träningsadaption och prestationsförmåga
· praktiskt tillämpa omhändertagande av vanligt förekommande akuta fotbollsrelaterade skador hos ungdomar och vuxna
· redogöra för och praktiskt tillämpa relevant träning för att rehabilitera och/eller förebygga fotbollsrelaterade skador hos ungdomar och vuxna.

Startar och slutar:
vecka 15, 2025 - vecka 21, 2025
Studietakt:
75%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-V3KSB
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88