Kurs GRK2TY

Religionsvetenskap II

30 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för religiösa traditioner och dessas förhållningssätt kring identitet, sexualitet och mänskliga rättigheter
  • analysera och problematisera religiös tradition och hur den framställs i litteraturen
  • identifiera, analysera och problematisera olika religiösa och etiska övertygelser och ståndpunkter i relation till identitet och utifrån varierande teoretiska perspektiv
  • redogöra för och diskutera klassiska och nyare perspektiv och begrepp inom religionsvetenskap
  • kritiskt förhålla sig till tillämpningar av religionsvetenskaplig teori och metod
  • analysera ett relevant material inom religionsvetenskap
  • planera och genomföra en mindre omfattande vetenskaplig undersökning samt presentera denna i uppsatsform, och i samband med detta visa grundläggande forskningsetiska insikter
  • reflektera över sitt eget lärande samt värdera egna och andras akademiska prestationer utifrån vetenskapliga kriterier
  • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Religionsvetenskap I, 22,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3HWG
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
15 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Therese Rodin