Personlig presentation av Hanna Trotzig

Universitetsadjunkt religionshistoria
Religionsvetenskap Institutionen för kultur och samhälle