Kurs GPG2Z7

Skolans samhällsuppdrag - VAL

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om och förklara den historiska framväxten av det svenska skolväsendet,
 • visa kunskap om aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på det egna undervisningsområdet,
 • visa förmåga att kritiskt granska och analysera skolans styrdokument utifrån olika teoretiska perspektiv,
 • visa kunskap om den svenska skolans samhällsuppdrag samt kunna jämföra denna med några andra länders motsvarande uppdrag,
 • visa kunskap om skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen, samt de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga texter och skriva vetenskapligt samt att kommunicera om skolans framväxt och samhällsuppdrag muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Antagen till VAL-utbildning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HKY
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om och förklara den historiska framväxten av det svenska skolväsendet,
 • visa kunskap om aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på det egna undervisningsområdet,
 • visa förmåga att kritiskt granska och analysera skolans styrdokument utifrån olika teoretiska perspektiv,
 • visa kunskap om den svenska skolans samhällsuppdrag samt kunna jämföra denna med några andra länders motsvarande uppdrag,
 • visa kunskap om skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen, samt de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga texter och skriva vetenskapligt samt att kommunicera om skolans framväxt och samhällsuppdrag muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Antagen till VAL-utbildning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JYA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig