Kurs APG244

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för grundlärare F-3

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 41, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa förståelse för den utbildningsvetenskapliga forskningens betydelse för den pedagogiska verksamheten
  • visa förståelse för hur beprövad erfarenhet relaterar till vetenskaplig grund samt klargöra denna relations betydelse för yrkesutövningen
  • visa fördjupad kunskap om och kunna använda sig av centrala vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv
  • redogöra för kvalitativa och kvantitativa forskningstraditioner och metoder
  • granska forskningsetiska överväganden
  • visa förmåga att kritiskt granska utbildningsvetenskapliga texter med hjälp av vetenskapsteoretiska begrepp
  • visa sådana språkfärdigheter som krävs för att tillgodogöra sig vetenskapliga texter samt att i tal och skrift kunna argumentera för sin förståelse av dessa.
Startar och slutar:
vecka 41, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Sociala relationer, konflikter och makt i förskoleklass och grundskolan åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU) 15 hp och Engelska för grundlärare F-3, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JRR
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 9, 2025

Kursen innehåller en fördjupning i vetenskapsteori och behandlar hur kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kan användas i utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla ny kunskap av betydelse för grundlärares yrkesutövning. I kursen diskuteras även relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt dess betydelse för yrkesutövningen och yrkesutvecklingen. I kursen behandlas vidare forskningsetik inom utbildningsvetenskaplig forskning. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska tillämpningsövningar med koppling till kvalitativ och kvantitativ metod. Kursen är en förberedelse för det efterföljande självständiga examensarbetet.

Startar och slutar:
vecka 9, 2025 - vecka 13, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Sociala relationer, konflikter och makt i förskoleklass och grundskolan åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU) 15 hp och Engelska för grundlärare F-3, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KUU
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig