Utbildningsprogram LP79A BIDL

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Det är stor brist på lärare i hela landet. Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 förbereder för undervisning i två ämnen:

  • Ett förstaämne om 90 högskolepoäng som är den inriktning du väljer när du söker till programmet.
  • Ett andraämne om 60 högskolepoäng som du väljer under utbildningen. Som andraämne kan du välja engelska, franska, historia, matematik, modersmål: arabiska, religion, spanska, svenska, svenska som andraspråk eller tyska.

Studera till lärare via nätet med vissa träffar på campus. Nätundervisningen ger dig möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via din dator. Väljer du bild som ditt första ämne kommer du vid tre tillfällen under varje bildkurs att träffa lärare och studiekamrater för obligatoriska campusträffar. Varje campusträff omfattar två till fyra dagar, sammanlagt nio dagar per kurs.

Läs mer på programmets huvudsida

Ansökan till detta program behöver kompletteras med tre inlämnade arbetsprover, mer information finner du via den blå rutan på denna programsida. 

Tre fantasidjur målade av bildlärarstudenter

Teckningar från kursen Bild I, höstterminen 2018 på temat "Skvaderdjur"


Hej Josefin, vart befinner du dig i dina studier idag? 

Jag läser just nu min fjärde termin på ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurserna 7-9. Det vill säga att jag nu börjat läsa mitt andra ämne vilket är historia. Tidigare terminer har jag läst bild med didaktisk inriktning och pedagogiskt arbete.

Varför valde du att studera detta program med inriktningen bild?

Jag har alltid haft ett brinnande intresse för skapande, kreativitet och estetik men också för andra människor. Att kunna kombinera mitt intresse för bild med läraryrket kändes därför som ett naturligt steg för mig. Jag anser att bildning och personlig utveckling är en av de största och viktigaste delarna av våra liv och där utgör skolan en viktig arena. Jag tror att vi människor behöver både kunskap och erfarenhet att fylla våra ”ryggsäckar” med för att senare kunna forma vår framtid och göra aktiva val.

Hur har din resa sett ut fram till att du började studera denna utbildning?

Genom mitt intresse för andra människor har jag tidigare arbetat inom olika serviceyrken såsom butik, reception osv. Men skolan, barn och ungdomar har alltid tilltalat mig och när jag fick chansen att testa på jobbet som bildlärare på en högstadieskola i kommunen tvekade jag inte en sekund. Efter lite drygt 2,5 år där kände jag mig redo att själv inta skolbänken och här är jag nu, på ämneslärarprogrammet.

Vad är det bästa med utbildningen?

För mig som småbarnsförälder och en hemmakär sådan var ett av de viktigaste kriterierna för min studietid att utbildningen skulle vara på distans. Tack vare upplägget fungerar vardagspusslet med hämtningar, lämningar och fritidsaktiviteter precis som tidigare. Och även om jag bor och verkar på landsbygden får jag chansen att ta del av en högskoleutbildning 40h/veckan utan att behöva pendla eller flytta på mig.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

Jag har under min studietid varit noga med att utnyttja dagarna till studier. De varvas av föreläsningar, seminarier och eget arbete för att ha kvällar och helger fria tillsammans med familj och vänner. Under bildkurserna arbetade vi mycket praktiskt och hade därför också flera fysiska träffar på plats i Falun. Detta gav ett perfekt tillfälle att lära känna och utbyta erfarenheter med andra studenter.

Vad är det bästa med att arbeta med visuell kultur?

Att få skapa, uttrycka sig, tolka och förstå omvärlden genom det visuella känns för mig som en viktig del av vardagen. Detta är något jag vill dela och hjälpa andra att förstå och uppskatta. Att leva i en visuell kultur som vi gör idag innefattar inte bara att vi omges med visuella tecken och bilder, utan vi kommunicerar, socialiserar och till viss del skapar vår identitet med hjälp av bilder. Därför är det viktigt att visuell kultur och bildämnet får ta plats i dagens skola.

Vad betyder VFU för dig?

Den verksamhetsförlagda utbildningen som VFUn innebär ger oss studenter en chans att testa våra förmågor och kunskaper i praktiken. Men för mig har VFUn också inneburit en påminnelse om vad belöningen kommer vara efter avslutade studier. En vardag bland kollegor och härliga ungdomar. Något jag verkligen ser fram emot!

Har du några tips till blivande studenter?

Jag skulle vilja uppmana alla som har ett intresse för skola och undervisning att söka. Det behövs fler engagerade lärare!

Utbildningens innehåll

I programmet varvas ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna i bild ger dig kunskap om hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Barns bildskapande bygger redan från början på visuella intryck, en utforskande blick och en kreativ hand utgör grunden för all visuell gestaltning.

Under utbildningen erbjuds du rika möjligheter att utveckla ditt eget bildskapande genom att undersöka och experimentera med olika material och teknikers uttrycksmöjligheter. Då skolans uppdrag är att stärka elevers digitala kompetens kommer du att arbeta med både digitala och hantverksmässiga tekniker för bildframställning. Begreppet visuell kultur inbegriper alla former av visuell gestaltning såsom film, foto, design, konst och arkitektur. Skolans styrdokument betonar vikten av elevers kunskap om och erfarenhet av visuell kultur som ett viktigt inslag i bildundervisningen. Stor vikt läggs därför vid att du under utbildningen utvecklar din förmåga att analysera och samtala om olika slags visuella uttryck.

Som ämneslärare i bild kommer du att vara behörig att undervisa i ämnet från årskurs 1 i grundskolan. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande inom det visuella området och hur (lärande) undervisning kan organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande, ledarskap, betygsättning samt sociala relationer. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs i regel vid en grundskola i närheten av din hemort som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola. Då får du under handledning av skickliga VFU-lärare lära dig planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Programmets kurser

  Kurser
Termin 1 Bild med didaktisk inriktning I, 30 hp
Termin 2 Bild med didaktisk inriktning II, 30 hp
Termin 3 Skolväsendets historia och samhällsuppdrag (a), 7,5 hp
Didaktik och ledarskap - inklusive VFU i ämne 1, 15 hp
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag (b) 7, 5 hp
Termin 4 Ämne 2 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 5 Ämne 2 - inklusive ämnesdidaktik, 30 hp
Termin 6 Utveckling och lärande - inklusive VFU i ämne 2, 15 hp
Bedömning och betygsättning, 7, 5 hp
Sociala relationer, konflikter och makt, 7,5 hp
Termin 7 Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp
  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), ämne 1 och 2, 15 hp
  Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp
Termin 8 Examensarbete - i antingen ämne 1 eller ämne 2, 30 hp

Kontakt med arbetslivet

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Vi hjälper dig när du ska välja VFU-placering. Vanligtvis genomförs VFU vid en grundskola i närheten av din hemort. Läs mer om VFU i Ämneslärarprogrammet

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. Du kan också göra din VFU/praktik utomlands inom lärarutbildningen. En eller två terminer som utbytesstudent eller genomförd verksamhetsförlagd utbildning inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig möjlighet att ansöka om lärarlegitimation och arbeta som lärare med undervisning. En examen med inriktning mot 7-9 ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 och 7-9, i de ämnen som ingår i examen. Men en lärarutbildning öppnar också dörrarna till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den framtida arbetsmarknaden som lärare ser ljus ut! Om du idag satsar på en lärarutbildning kommer du om några år att ha goda möjligheter till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande yrke som ger dig möjlighet till nya utmaningar och glädjeämnen varje dag.

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, omfattande 240 eller 270 högskolepoäng.

Studera vidare

Lärarutbildningen är en högskoleutbildning på avancerad nivå som öppnar vägen till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3EJL
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 samt godkända arbetsprover
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

3 fysiska
40 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Göran Morén