Josefin läser ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9 ingång bild

– Jag har alltid haft ett brinnande intresse för skapande, kreativitet och estetik, säger Josefin.

Porträttbild

Var befinner du dig i dina studier i dag? 

Jag läser just nu min fjärde termin på ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurserna 7-9. Det vill säga att jag nu börjat läsa mitt andra ämne vilket är historia. Tidigare terminer har jag läst bild med didaktisk inriktning och pedagogiskt arbete.

Varför valde du att studera detta program med inriktningen bild?

Jag har alltid haft ett brinnande intresse för skapande, kreativitet och estetik men också för andra människor. Att kunna kombinera mitt intresse för bild med läraryrket kändes därför som ett naturligt steg för mig. Jag anser att bildning och personlig utveckling är en av de största och viktigaste delarna av våra liv och där utgör skolan en viktig arena. Jag tror att vi människor behöver både kunskap och erfarenhet att fylla våra ”ryggsäckar” med för att senare kunna forma vår framtid och göra aktiva val.

Hur har din resa sett ut fram till att du började studera denna utbildning?

Genom mitt intresse för andra människor har jag tidigare arbetat inom olika serviceyrken såsom butik, reception osv. Men skolan, barn och ungdomar har alltid tilltalat mig och när jag fick chansen att testa på jobbet som bildlärare på en högstadieskola i kommunen tvekade jag inte en sekund. Efter lite drygt 2,5 år där kände jag mig redo att själv inta skolbänken och här är jag nu, på ämneslärarprogrammet.

Vad är det bästa med utbildningen?

För mig som småbarnsförälder och en hemmakär sådan var ett av de viktigaste kriterierna för min studietid att utbildningen skulle vara på distans. Tack vare upplägget fungerar vardagspusslet med hämtningar, lämningar och fritidsaktiviteter precis som tidigare. Och även om jag bor och verkar på landsbygden får jag chansen att ta del av en högskoleutbildning 40h/veckan utan att behöva pendla eller flytta på mig.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

Jag har under min studietid varit noga med att utnyttja dagarna till studier. De varvas av föreläsningar, seminarier och eget arbete för att ha kvällar och helger fria tillsammans med familj och vänner. Under bildkurserna arbetade vi mycket praktiskt och hade därför också flera fysiska träffar på plats i Falun. Detta gav ett perfekt tillfälle att lära känna och utbyta erfarenheter med andra studenter.

Vad är det bästa med att arbeta med visuell kultur?

Att få skapa, uttrycka sig, tolka och förstå omvärlden genom det visuella känns för mig som en viktig del av vardagen. Detta är något jag vill dela och hjälpa andra att förstå och uppskatta. Att leva i en visuell kultur som vi gör idag innefattar inte bara att vi omges med visuella tecken och bilder, utan vi kommunicerar, socialiserar och till viss del skapar vår identitet med hjälp av bilder. Därför är det viktigt att visuell kultur och bildämnet får ta plats i dagens skola.

Vad betyder VFU för dig?

Den verksamhetsförlagda utbildningen som VFUn innebär ger oss studenter en chans att testa våra förmågor och kunskaper i praktiken. Men för mig har VFUn också inneburit en påminnelse om vad belöningen kommer vara efter avslutade studier. En vardag bland kollegor och härliga ungdomar. Något jag verkligen ser fram emot!

Har du några tips till blivande studenter?

Jag skulle vilja uppmana alla som har ett intresse för skola och undervisning att söka. Det behövs fler engagerade lärare.

Senast granskad:
Senast granskad: