Utbildningsprogram LP79A IDHA

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7-9Idrott och Hälsa

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Det är stor brist på lärare i hela landet. Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 förbereder för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 90 högskolepoäng och ett andraämne om 60 högskolepoäng. När du söker till programmet väljer du förstaämne medan valet av andraämne sker under utbildningen. Som andraämne kan du välja engelska, franska, historia, matematik, modersmål: arabiska, religion, spanska, svenska, svenska som andraspråk eller tyska.

Programinriktningen Idrott och hälsa är en campusutbildning. Det innebär att ämnesstudierna genomförs på plats i Falun under de tre första terminerna. Övriga ämnen och kurser inom ämneslärarutbildningen genomförs via nätet. 

Hur söker du till utbildningen?

Programinriktningen Idrott och hälsa startar på höstterminen. Ansökan sker via www.antagning.se. Den ordinarie sökperioden är från den 15 mars - 15 april.

Utbildningens innehåll

I Ämneslärarprogrammet varvas ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna i idrott och hälsa ger dig bland annat kunskaper om humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa och idrottskultur. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande, ledarskap, betygsättning och sociala relationer. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs i regel vid en grundskola i närheten av din hemort som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola. Då får du under handledning av skickliga VFU-lärare lära dig planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Ämneslärarprogrammets struktur - inriktning åk 7-9

 Termin  240 högskolepoäng
 Termin 1  Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning
 Termin 2  Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning
 Termin 3  Pedagogiskt arbete I (inkl. VFU)
 Termin 4  Ämne 2
 Termin 5  Ämne 2
 Termin 6  Pedagogiskt arbete 2 (inkl. VFU)
 Termin 7  Pedagogiskt arbete 3 (inkl. VFU)
 Termin 8  Examensarbete

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig möjlighet att ansöka om lärarlegitimation och arbeta som lärare med undervisning. En examen med inriktning mot 7-9 ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 och 7-9, i de ämnen som ingår i examen. Men en lärarutbildning är också en högskoleutbildning på avancerad nivå som kan öppna dörrar till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.


Senast granskad: