Vägar till en lärarexamen

Att studera till lärare vid Högskolan Dalarna ger en stabil grund att stå på genom nya kunskaper och erfarenheter. Det finns olika vägar att ta för att få en lärarexamen. På den här sidan listas de olika möjligheter som vi erbjuder.

Grundlärarprogrammet

Grundlärarprogrammet är en bred utbildning som ger dig kunskaper inom många områden. I grundlärarutbildningen varvas didaktiska ämnesstudier med verksamhetsförlagd utbildning.

På Högskolan Dalarna kan du läsa grundlärarprogrammet årskurs F-3 och 4-6. Mer information finner du på respektive programsida.

Grundlärarprogrammet F-3

Grundlärarprogrammet 4-6

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad lärarutbildning som innebär en kombination av studier och arbete. I utbildningen kombineras studier på 75 procent med arbete som lärare på 50 procent. Den högskoleförlagda delen av utbildningen är campusförlagd till Falun 1-2 dagar i veckan, i vissa fall erbjuds även möjlighet för nätbaserade studier.

Grundlärarprogrammet arbetsintegrerad lärarutbildning 4-6

Ämneslärarprogrammet inriktning grundskolans årskurs 7–9 - matematik och idrott och hälsa arbetsintegrerad utbildning

Ämneslärarprogrammet

Ämneslärarpgorammet byggs upp av ämnes- och ämnesdidaktiska studier och studier inom pedagogiskt arbete, som bland annat innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en skola. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i pedagogiskt arbete förbereder för yrkesrollen som lärare.

På Högskolan Dalarna kan du läsa ämneslärarprogram för årskurs 7-9 och gymnasiet. Mer information finner du på respektive programsida.

Ämneslärarprogrammet 7-9

Ämneslärarprogrammet Gymnasiet

Yrkeslärarprogrammet

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som redan har fördjupade och aktuella kunskaper inom ett yrke och vill ta steget till att bli yrkeslärare. Utbildningen leder till behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen både på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

På Högskolan Dalarna kan du läsa yrekslärarprogrammet på helfart och på halvfart. Mer information finner du på programsidan.

Yrkeslärarprogrammet

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

KPU vänder sig till dig som har relevant utbildning eller relevanta ämneskunskaper inom ett eller flera ämnen, men saknar pedagogisk och didaktisk utbildning.

På Högskolan Dalarna kan du läsa kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Mer information finner du på respektive programsida.

Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning årskurs 7-9

Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasieskolan

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

VAL vänder sig till dig som är anställd som lärare, men saknar lärarexamen.

Högskolan Dalarna tillsammans med sju andra lärosäten har ett regeringsuppdrag att anordna vidareutbildning för verksamma lärare som saknar lärarexamen.

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Läsa klart en äldre påbörjad lärarutbildning

Du kanske har några enstaka kurser kvar eller ett examensarbete? Det finns fortfarande tid att läsa klart en påbörjad lärarutbildning.

Läsa klart en äldre påbörjad lärarutbildning

Senast granskad: