Grundlärarprogrammet

Skickliga lärare är skolans viktigaste resurs. Ingen annan faktor är så avgörande för framgångsrika skolor.

Interiör i biblioteket på Campus Falun.

Att utbilda sig till grundlärare

Lärare som arbetar i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 kallas grundlärare. Grundlärare utbildas i Grundlärarprogrammet. Programmet har flera olika inriktningar som du kan välja mellan beroende på vilken åldersgrupp du vill arbeta med. Varje inriktning består av tre integrerade utbildningsområden. Du läser kurser inom utbildningsvetenskap, ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på skolor i regionen med erfarna och utbildade handledare eller på skolor utanför regionen som vi utifrån studenters önskemål kontaktar och upprättar VFU-avtal med.

Väljer du att studera på Högskolan Dalarna har du också nära till ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Högskolans lokaler i Falun ligger bredvid Lugnets frilufts- och idrottsanläggningar. Det finns också ett rikt kulturliv att ta del av. Allt inom gång- eller cykelavstånd.

Oavsett om du deltar i undervisning på campus eller via nätet använder vi oss av en digital undervisningsmiljö och du kommer att bli väl rustad för framtidens klassrum.

Programinriktningar

Vid Högskolan Dalarna erbjuds följande grundlärarutbildningar. Läs mer om de olika inriktningarna på följande sidor:

Senast granskad:
Senast granskad: