Utbildningsprogram LLP6A

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras lycka och framgång i livet. 

Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Grundlärarprogrammet för undervisning i årskurs 4-6 är en bred utbildning som ger dig kunskaper inom många områden. Den vänder sig framför allt till dig som vill arbeta som klasslärare i grundskolans mellanår. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 4 år.

Grundlärarprogrammet i två varianter: campus- eller nätbaserad utbildning. I den campusbaserade varianten har du din undervisning i huvudsak på campus i Falun. I den nätbaserade varianten sker det mesta av undervisningen digitalt, men 2–3 gånger per termin kommer du till Falun för obligatorisk undervisning på campus.

Utbildningens innehåll

I grundlärarutbildningen för årskurs 4-6 varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola.

De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Utbildningen förbereder dig för undervisning i svenska, matematik och engelska. Dessutom ingår ett av områdena bild, SO eller NO och teknik i programmet.

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Studenter berättar

imageakbl9.png

"Arbetsmarknaden ser väldigt bra ut eftersom det är en stor brist på behöriga lärare."

Att få chansen att bidra till förändring och var anledningarna till att Emelie sökte sig till grundlärarprogrammet. Hon är nu inne i slutskedet av utbildningen som hon läser via nätet.

Läs hela intervjun med Emelie

Träffa våra studenter 

Programmets kurser

Termin 1

 • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag, 15 hp
 • Svenska, 15 hp

Termin 2

 • Matematik, 15 hp
 • Didaktik och ledarskap, 15 hp, inklusive VFU 7,5 hp

Termin 3

 • Valbara ämnen
  • Bild, 30 hp
  • Idrott och hälsa, 30 hp
  • NO-ämnen och teknik, 30 hp
  • SO-ämnen, 30 hp

Termin 4

 • Utveckling och lärande, 15 hp, inklusive VFU, 7,5 hp
 • Engelska, 15 hp

Termin 5

 • Svenska, 15 hp
 • Engelska, 15 hp

Termin 6

 • Sociala relationer, konflikter och makt, 15 hp, inklusive VFU, 7,5 hp
 • Matematik, 15 hp

Termin 7

 • Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp
 • Examensarbete del 1, 15 hp

Termin 8

 • Examensarbete del 2, 15 hp
 • Utvärdering och utvecklingsarbete, 15 hp, inklusive VFU, 7,5 hp

Kontakt med arbetslivet

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen utgör sammanlagt 20 veckor. 

Om du antas till det programtillfället som heter studieort Falun kommer den verksamhetsförlagda utbildningen ske på en skola i Dalarnas län, på din hemort. Då blir du även knuten till en ”nod-skola”, vilket är en särskilt utvald skola som Högskolan Dalarna har ett omfattande samarbete med och som har stor erfarenhet av VFU. Om du antas till programtillfället som heter studieort Flexibel och bor utanför Dalarnas län finns möjlighet att bli placerad på en skola där du bor. 

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Grundlärarprogrammet

Studera eller praktisera utomlands

Internationellt utbyte är en viktig del av utbildningen till grundlärare. Därför innehåller många kurser inom programmet internationella inslag och utblickar. Alla blivande lärare uppmuntras att delta i utbyten som vi har med andra länder.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i idrott och hälsa, svenska, matematik och engelska samt i bild, SO eller NO och teknik. Läs mer om grundlärare i Lärarutbildningsguiden.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den framtida arbetsmarknaden som lärare ser ljus ut! Om du idag satsar på en lärarutbildning varvat med erfarenheter från yrkeslivet direkt kommer du att ha goda möjligheter till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande yrke som ger dig möjlighet till nya utmaningar och glädjeämnen varje dag.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattande 240 högskolepoäng.

Studera vidare

Examen i grundlärarprogrammet öppnar dörren till bland annat vår forskarutbildning i Pedagogiskt arbete och vårt Magisterprogram i pedagogiskt arbete.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3JZC
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig