Utbildningsprogram LGP6A

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras lycka och framgång i livet. 

Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Grundlärarprogrammet för undervisning i årskurs 4-6 är en bred utbildning som ger dig kunskaper inom många områden. Den vänder sig framför allt till dig som vill arbeta som klasslärare i grundskolans mellanår. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 4 år.

Grundlärarprogrammet är en campusförlagd utbildning. Det finns dock vissa möjligheter att genomföra delar av utbildningen via nätet. Istället för att delta i en seminariegrupp i Högskolans lokaler i Falun kan du ingå i en seminariegrupp på nätet och med ljud och bild kommunicera med lärare och kurskamrater via din datorskärm. Oavsett om du deltar i en seminariegrupp på campus eller via nätet måste du kunna delta på våra campusträffar i Falun och genomföra de verksamhetsförlagda delarna av utbildning vid en skola i Dalarna. Läs mer om grundlärare i Lärarutbildningsguiden.

Närbild på en skäggig man med ett stort leende där tänderna syns. Hej! Jag heter Samuel, bor i Falun och studerar grundlärarprogrammet inriktning årskurs 4-6.

Jag valde den här utbildningen för att jag tycker att skola och utbildning är viktigt. Som lärare får jag jobba med det jag brinner för, nämligen att hjälpa unga att utvecklas och bli så bra individer som de själva kan bli.

Jag trivs jättebra på utbildningen. Trots intensiva kurser känner jag att jag får en bred bas att stå på i mitt framtida yrkesliv. Här blandas ämneskunskaper med didaktik samt VFU där jag fått utmana mig själv utifrån kursernas innehåll. Jag har också fått lära känna underbara människor som med olika egenskaper bidrar till att min tid på högskolan känns fantastisk. Jag vet också att utbildningen ger mig de möjligheter jag vill ha i mitt yrkesliv och för vidare studier senare i livet.

Jag valde att studera på Högskolan Dalarna dels för att jag bor i Falun och dels för att jag fick möjligheten att studera både på distans och på campus.

Det bästa med Falun är nog alla idrottsmöjligheter staden erbjuder. Högskolan ligger perfekt vid Lugnet där man kan testa på alla möjliga sporter. Falun är en mysig stad både under sommar- och vintertid, det finns något för alla. Staden har ett fint kulturarv och har man något specialintresse så finns det garanterat någon förening som möter dina behov.

På fritiden gillar jag att röra på mig. Under vinterhalvåret blir det mycket skidor runtom i länet och sommaren ger mig möjlighet att ge mig ut med cykeln både downhill på Lugnet och i skogarna runtom. Utöver det gymmar jag en hel del samt spenderar tid med nära och kära. Jag har också kreativa hobbys där jag får arbeta mycket med händerna och gitarren står alltid och väntar på mig där hemma.

I framtiden vet jag att jag får gå till ett jobb som jag trivs på och får utvecklas inom. Som lärare är ingen dag lik någon annan. Jag får ständigt utvecklas själv och tillsammans med elever och hålla mig själv och eleverna ajour om nyheter och händelser.

Ett gott samhälle för mig är en inkluderande tillvaro där alla individer känner sig sedda och välkomna. Då jag verkar inom skolans värld ligger självklart värdegrund och utbildning nära tillhands. Genom att ta tillvara på alla människors specifika kunskaper och livserfarenheter tror jag att vårt samhälle kan bli en gynnsam plats att leva på för alla. Ett gott samhälle för mig är också en plats där man kan känna sig trygg i nuet och för framtiden både socialt och ekonomiskt.

Den möjlighet jag har till att förändra världen är framför allt genom mitt yrkesval. Där vet jag att jag kan vara med och påverka vår framtid. Genom undervisningen kan jag låta alla elever diskutera olika ställningstaganden och därigenom bilda sin egen uppfattning om företeelser.

Jag kan också vara med och göra skillnad genom att agera som en stark förebild för våra elever. Jag har själv haft lärare som förebilder under min uppväxt och förstår vikten av att ha en trygg och inspirerande vuxen individ vid sin sida under sin skolgång. Jag vet att man kommer långt bara genom att göra sitt bästa.

Det är aldrig försent att utbilda sig och det finns många vägar att vandra i livet. För mig, som har ett förflutet i förskolan var det en naturlig väg att gå då jag ville utmana mig själv och få chansen att vara med och påverka. Om man är nyfiken på läraryrket kan jag verkligen rekommendera att ta kontakt med högskolan och få vidare information.

 

Läs också om den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen vid Högskolan Dalarna.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till Grundlärarprogrammet sker via antagning.se.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.

Utbildningens innehåll

I grundlärarutbildningen för årskurs 4-6 varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Läs mer om programmets kurser och struktur.

De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Utbildningen förbereder dig för undervisning i svenska, matematik och engelska. Dessutom ingår ett av områdena bild, SO eller NO och teknik i programmet.

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Verksamhetsförlagd utbildning

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du under ledning av skickliga lärare bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning ute på en skola. VFU utgör sammanlagt 20 veckor av utbildningen och kompletterar de teoretiska studierna.

Läs mer om VFU i Grundlärarprogrammet

De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs vid en partnerskola i Dalarna. Det är särskilt utvalda förskolor med skickliga förskollärare som har utbildning i att handleda lärarstudenter. Läs mer om våra partnerskolor.

Internationellt utbyte

Internationellt utbyte är en viktig del av utbildningen till grundlärare. Därför innehåller många kurser inom programmet internationella inslag och utblickar. Men alla blivande lärare uppmuntras att delta i utbyten som vi har med andra länder.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i idrott och hälsa, svenska, matematik och engelska samt i bild, SO eller NO och teknik. 

Efter kompletterande ämnesstudier kan grundlärarexamen ge behörighet att undervisa i högre årskurser. Efter tre års undervisningserfarenhet kan utbildningen byggas på, exempelvis med speciallärarutbildning eller specialpedagogisk utbildning.


Senast granskad: