Utbildningsprogram LGP6A

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras lycka och framgång i livet. 

Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Grundlärarprogrammet för undervisning i årskurs 4-6 är en bred utbildning som ger dig kunskaper inom många områden. Den vänder sig framför allt till dig som vill arbeta som klasslärare i grundskolans mellanår. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 4 år.

Grundlärarprogrammet erbjuds som en campusförlagd utbildning. I samtliga programmets kurser erbjuds också möjligheten att läsa via nätet. Enda undantaget är under de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna (VFU) samt vid obligatoriska undervisningsmoment med campusträffar i Falun. Oavsett om du deltar i undervisning på campus eller via nätet använder vi oss av en digital undervisningsmiljö och du kommer att bli väl rustad för framtidens klassrum.

Läs om den arbetsintegrerade grundlärarutbildningen där du arbetar som läraraspirant på en skola i regionen under studierna.

Läs också om de andra grundlärarprogrammen

Utbildningens innehåll

I grundlärarutbildningen för årskurs 4-6 varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola.

De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Utbildningen förbereder dig för undervisning i svenska, matematik och engelska. Dessutom ingår ett av områdena bild, SO eller NO och teknik i programmet.

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Kontakt med arbetslivet

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen utgör sammanlagt 20 veckor och genomförs vid en partnerskola i Dalarna. Det är särskilt utvalda skolor med skickliga lärare som har utbildning i att handleda lärarstudenter. Läs mer om våra partnerskolor.

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Grundlärarprogrammet

Studera eller praktisera utomlands

Internationellt utbyte är en viktig del av utbildningen till grundlärare. Därför innehåller många kurser inom programmet internationella inslag och utblickar. Alla blivande lärare uppmuntras att delta i utbyten som vi har med andra länder.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i idrott och hälsa, svenska, matematik och engelska samt i bild, SO eller NO och teknik. Läs mer om grundlärare i Lärarutbildningsguiden och om läraryrket på Skolverkets webbplats "För det vidare".

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den framtida arbetsmarknaden som lärare ser ljus ut! Om du idag satsar på en lärarutbildning kommer du om några år att ha goda möjligheter till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande yrke som ger dig möjlighet till nya utmaningar och glädjeämnen varje dag.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattande 240 högskolepoäng.

Studera vidare

Examen i grundlärarprogrammet öppnar dörren till forskarutbildning i Pedagogiskt arbete och andra studier på avancerad nivå.

Senast granskad: