Utbildningsprogram LGP6A

Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.
240 högskolepoäng Grundnivå

Att arbeta som lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig lärare betytt för deras lycka och framgång i livet. 

Utbildar du dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare får du en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Grundlärarprogrammet för undervisning i årskurs 4-6 är en bred utbildning som ger dig kunskaper inom många områden. Den vänder sig framför allt till dig som vill arbeta som klasslärare i grundskolans mellanår. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 4 år.

Grundlärarprogrammet erbjuds både som nät- och som campusförlagd utbildning och har två olika programvarianter. Vilken du ska söka till beror på vart du bor under din utbildning för att kunna genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen på bästa sätt. Bor du i Dalarnas län under dina studier ska du söka den programvariant som erbjuder studieort Falun. Bor du utanför regionen söker du in till programvarianten studieort Flexibel (Falun).

Inom båda programvarianterna förekommer obligatoriska undervisningsmoment med campusundervisning i Falun, ca 2-3 träffar per termin. Förutom vid de obligatoriska campusträffarna har du alltid valet att delta i undervisning på campus eller via nätet oavsett din programvariant. Vi använder oss av en digital undervisningsmiljö som gör att du kommer att bli väl rustad för framtidens klassrum. 

Läs också om de andra grundlärarprogrammen

Porträtt på Samuel

Hej! Jag heter Samuel, bor i Falun och studerar grundlärarprogrammet inriktning åk. 4-6.

Jag valde den här utbildningen för att jag tycker att skola och utbildning är viktigt. Som lärare får jag jobba med det jag brinner för, nämligen att hjälpa unga att utvecklas och bli så bra individer som de själva kan bli.

Jag trivs jättebra på utbildningen. Trots intensiva kurser känner jag att jag får en bred bas att stå på i mitt framtida yrkesliv. Här blandas ämneskunskaper med didaktik samt VFU där jag fått utmana mig själv utifrån kursernas innehåll. Jag har också fått lära känna underbara människor som med olika egenskaper bidrar till att min tid på högskolan känns fantastisk. Jag vet också att utbildningen ger mig de möjligheter jag vill ha i mitt yrkesliv och för vidare studier senare i livet.

Jag valde att studera på Högskolan Dalarna dels för att jag bor i Falun och dels för att jag fick möjligheten att studera både på distans och på campus.

Det bästa med Falun är nog alla idrottsmöjligheter staden erbjuder. Högskolan ligger perfekt vid Lugnet där man kan testa på alla möjliga sporter. Falun är en mysig stad både under sommar- och vintertid, det finns något för alla. Staden har ett fint kulturarv och har man något specialintresse så finns det garanterat någon förening som möter dina behov.

På fritiden gillar jag att röra på mig. Under vinterhalvåret blir det mycket skidor runtom i länet och sommaren ger mig möjlighet att ge mig ut med cykeln både downhill på Lugnet och i skogarna runtom. Utöver det gymmar jag en hel del samt spenderar tid med nära och kära. Jag har också kreativa hobbys där jag får arbeta mycket med händerna och gitarren står alltid och väntar på mig där hemma.

I framtiden vet jag att jag får gå till ett jobb som jag trivs på och får utvecklas inom. Som lärare är ingen dag lik någon annan. Jag får ständigt utvecklas själv och tillsammans med elever och hålla mig själv och eleverna ajour om nyheter och händelser.

Ett gott samhälle för mig är en inkluderande tillvaro där alla individer känner sig sedda och välkomna. Då jag verkar inom skolans värld ligger självklart värdegrund och utbildning nära tillhands. Genom att ta tillvara på alla människors specifika kunskaper och livserfarenheter tror jag att vårt samhälle kan bli en gynnsam plats att leva på för alla. Ett gott samhälle för mig är också en plats där man kan känna sig trygg i nuet och för framtiden både socialt och ekonomiskt.

Den möjlighet jag har till att förändra världen är framför allt genom mitt yrkesval. Där vet jag att jag kan vara med och påverka vår framtid. Genom undervisningen kan jag låta alla elever diskutera olika ställningstaganden och därigenom bilda sin egen uppfattning om företeelser.

Jag kan också vara med och göra skillnad genom att agera som en stark förebild för våra elever. Jag har själv haft lärare som förebilder under min uppväxt och förstår vikten av att ha en trygg och inspirerande vuxen individ vid sin sida under sin skolgång. Jag vet att man kommer långt bara genom att göra sitt bästa.

Det är aldrig försent att utbilda sig och det finns många vägar att vandra i livet. För mig, som har ett förflutet i förskolan var det en naturlig väg att gå då jag ville utmana mig själv och få chansen att vara med och påverka. Om man är nyfiken på läraryrket kan jag verkligen rekommendera att ta kontakt med Högskolan och få vidare information.

Utbildningens innehåll

I grundlärarutbildningen för årskurs 4-6 varvas didaktiska ämnesstudier och studier i utbildningsvetenskap med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola.

De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Utbildningen förbereder dig för undervisning i svenska, matematik och engelska. Dessutom ingår ett av områdena bild, SO eller NO och teknik i programmet.

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, ledarskap, betygsättning och sociala relationer.

Programmets kurser

Termin 1

 • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag, 15 hp
 • Svenska, 15 hp

Termin 2

 • Matematik, 15 hp
 • Didaktik och ledarskap, 15 hp, inklusive VFU 7,5 hp

Termin 3

 • Valbara ämnen
  • Bild, 30 hp
  • Idrott och hälsa, 30 hp
  • NO-ämnen och teknik, 30 hp
  • SO-ämnen, 30 hp

Termin 4

 • Utveckling och lärande, 15 hp, inklusive VFU, 7,5 hp
 • Engelska, 15 hp

Termin 5

 • Svenska, 15 hp
 • Engelska, 15 hp

Termin 6

 • Sociala relationer, konflikter och makt, 15 hp, inklusive VFU, 7,5 hp
 • Matematik, 15 hp

Termin 7

 • Specialpedagogik, pedagogisk dokumentation och bedömning, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5 hp
 • Examensarbete del 1, 15 hp

Termin 8

 • Examensarbete del 2, 15 hp
 • Utvärdering och utvecklingsarbete, 15 hp, inklusive VFU, 7,5 hp

Kontakt med arbetslivet

En del av yrket lär du dig bäst i verksamheten på en skola. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen utgör sammanlagt 20 veckor. 

Om du antas till det programtillfället som heter studieort Falun kommer den verksamhetsförlagda utbildningen ske på en skola i Dalarnas län, på din hemort. Då blir du även knuten till en ”nod-skola”, vilket är en särskilt utvald skola som Högskolan Dalarna har ett omfattande samarbete med och som har stor erfarenhet av VFU. Om du antas till programtillfället som heter studieort Flexibel och bor utanför Dalarnas län finns möjlighet att bli placerad på en skola där du bor. 

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Grundlärarprogrammet

Studera eller praktisera utomlands

Internationellt utbyte är en viktig del av utbildningen till grundlärare. Därför innehåller många kurser inom programmet internationella inslag och utblickar. Alla blivande lärare uppmuntras att delta i utbyten som vi har med andra länder.

Vad blir du efter utbildningen?

Utbildningen leder till grundlärarexamen och behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i idrott och hälsa, svenska, matematik och engelska samt i bild, SO eller NO och teknik. Läs mer om grundlärare i Lärarutbildningsguiden.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Den framtida arbetsmarknaden som lärare ser ljus ut! Om du idag satsar på en lärarutbildning varvat med erfarenheter från yrkeslivet direkt kommer du att ha goda möjligheter till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande yrke som ger dig möjlighet till nya utmaningar och glädjeämnen varje dag.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattande 240 högskolepoäng.

Studera vidare

Examen i grundlärarprogrammet öppnar dörren till bland annat vår forskarutbildning i Pedagogiskt arbete och vårt Magisterprogram i pedagogiskt arbete.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom lärarutbildning

Senast granskad:
Våren 2023
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3D4K
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

3 fysiska
30 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-V3D4J
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Stängd för sen anmälan
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H3EJJ
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Stängd för sen anmälan
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-H3EJK
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

3 fysiska
30 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Våren 2024
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-V3G8K
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningsperiod
-
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Falun)
Anmälningskod
HDA-V3G8L
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

3 fysiska
30 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Anna Åkerstedt